FLC huỷ ngày đăng kí cuối cùng mua 300 triệu cổ phiếu phát hành thêm và sẽ chọn ngày khác

Sau khi phát hành thêm 300 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng thêm 3.000 tỉ đồng vốn điều lệ, Tập đoàn FLC vừa có văn bản xin huỷ ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.

Tập đoàn FLC vừa có công văn gửi Trung tâm lưu kí chứng khoán VSD và Sở GDCK TP HCM về việc xin huỷ đăng kí cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 1000:422 (tương ứng 42%) theo nghị quyết ngày 5/8.

Theo đó, Tập đoàn FLC đề nghị huỷ ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phổ cho cổ đông hiện hữu là ngày 20/8/2019 như đã thông báo trước đó. Việc lựa chọn ngày đăng kí cuối cùng mới để thực hiện đăng kí mua cổ phiếu sẽ được Tổng Giám đốc của FLC chủ động quyết định. Trong thông báo này cũng chưa nêu rõ ngày đăng kí cuối cùng mới.

Trước đó, Tập đoàn FLC đã được cấp giấy chứng nhận đăng kí chào bán gần 300 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỉ lệ chào bán cho các cổ đông hiện hữu là 1000:422 tức cổ đông có 1.000 cổ phiếu sẽ được mua thêm 422 cổ phiếu (42%). Nếu chào bán thành công FLC sẽ tăng thêm khoảng 3.000 tỉ đồng vào vốn điều lệ.

Vào năm 2010, FLC đã có ba lần phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 18 tỉ đồng lên 170 tỉ đồng.

Đến năm 2012 công ty này đã phát hành cổ phần để hoán đổi cổ phần CTCP FLC Land tăng vốn điều lệ lên 771,8 tỉ đồng.

Từ năm 2013 đến 2016 FLC đã có thêm 4 lần phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ lên 6.380,4 tỉ đồng. Đến năm 2018, sau hai lần trả cổ tức với tỉ lệ 7% và 4% vốn điều lệ là 7.100 tỉ đồng.


chọn