Gần 99% cử tri đồng ý thành lập TP Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên

98,8% cử tri tại 18 đơn vị cấp phường, xã tán thành việc thành lập thành phố Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên.

Vào tháng 10/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết thống nhất mục tiêu xây dựng thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

Thị xã huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng 9 xã trong quy hoạch nội thị trở thành phường, đảm bảo 65% đơn vị hành chính trực thuộc là phường.

Đến nay, đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, 9 xã dự kiến thành lập phường của thị xã Phổ Yên (gồm: Thuận Thành, Trung Thành, Tân Phú, Đông Cao, Tiên Phong, Tân Hương, Nam Tiến, Hồng Tiến, Đắc Sơn) đã đạt đủ 4/4 tiêu chuẩn thành lập phường.

Gần 99% cử tri đồng ý thành lập TP Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên - Ảnh 1.

Một góc thị xã Phổ Yên. (Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên).

Thị xã Phổ Yên cũng đã đạt đủ 5/5 tiêu chuẩn (về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc; đã được công nhận là đô thị loại III; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội) để thành lập thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định.

Sau khi các tiêu chuẩn, tiêu chí được đảm bảo, Phổ Yên đã phối hợp với các sở, ngành xây dựng dự thảo Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên; đồng thời thực hiện các bước lấy ý kiến cử tri tại 18 xã, phường trên địa bàn thị xã; lấy ý kiến của HĐND cấp xã, HĐND thị xã theo quy định. Kết quả cử tri thị xã Phổ Yên đồng thuận với tỷ lệ đạt cao.

Cụ thể, tổng số cử tri tham gia lấy ý kiến là 120.095/120.121 người, đạt tỷ lệ 99,98%; số cử tri đồng ý là 118.677 người, đạt tỷ lệ 98,8%; số cử tri không đồng ý là 1.397 người, chiếm tỷ lệ 1,16%.

Tại Kỳ họp thứ 3, khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào đầu tháng 11 vừa qua, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết đề nghị thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên.

Vào tháng 10/2021, HĐND thị xã Phổ Yên cũng đã có Nghị quyết về việc tán thành chủ trường thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập TP Phổ Yên thuộc tỉnh Thái Nguyên.

chọn
Cơ hội cuối cùng để mua đất nền với giá tốt?
Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, thị trường có thể bước vào chu kỳ tăng giá mới từ năm 2025. Vì vậy giai đoạn này là cơ hội cuối cùng để mua đất nền đối với những người có nhu cầu thực, còn với chủ đầu tư thì vẫn là thời điểm khó khăn.