Tags

Giá đất quận Thanh Xuân

Tìm theo ngày
Thông Tin Mới Nhất Về Giá Đất Quận Thanh Xuân Hà Nội 2021

Thông Tin Mới Nhất Về Giá Đất Quận Thanh Xuân Hà Nội 2021

Theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội, thì giá đất Thanh Xuân có mức giá cao nhất là 182.101.000 đồng/m2.