Giá tiền sử dụng đất tại khu dịch vụ hỗn hợp VSIP cao nhất 1,5 triệu đồng/m2

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn gửi Sở Tài Chính và UBND huyện Sơn Tịnh về việc giá đất thu tiền sử dụng đất tại các khu tái định cư thuộc khu dịch vụ hỗn hợp VSIP.

Cụ thể, chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến về việc giá đất thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất tái định cư tại khu tái định cư Thế Long và tái định cư khu TDCB (kí hiệu từ khu TDCB-1 đến TDCB-18) thuộc khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi. 

Theo đó, với các trường hợp được nhà nước bố trí tái định cư hoặc giao đất tại khu tái định cư Thế Long, giá đất thu tiền sử dụng đất được quy định như sau: 

- 2 lô đất tiếp giáp với đường D-B là 850.000 đồng/m2

- 29 lô đất tiếp giáp với đường N9-A đến N9-E là 600.000 đồng/m2

- 2 lô đất tiếp giáp với đường D-B có mặt cắt đường 10 m, vỉa hè 5 m là 1,5 triệu đồng/m2

- 29 lô đất tiếp giáp với đường N9-A đến N9-E có mặt đường 7,5 m, vỉa hè 4 m là 1,25 triệu đồng/m2. 

Đối với các trường hợp được nhà nước bố trí tái định cư, giao đất tái định cư đối với 112 lô đất khu TDCB (kí hiệu từ khu TDCB-1 đến TDCB-18) thuộc khu dịch vụ hỗn hợp VSIP Quảng Ngãi, giá đất thu tiền sử dụng đất từ 850.000 đồng/m2 đến 1,5 triệu đồng/m2. 

Giá đất quy định trên chưa bao gồm hệ số chiều rộng mặt tiền và hai mặt tiền theo quy định. 

Sở Tài chính và UBND huyện Sơn Tịnh sẽ xác định vị trí, loại đường, giá đất tái định cư để đề xuất và tổ chức triển khai đúng quy định. 


chọn
Bắc Giang: Le Delta sắp xây KCN đầu tiên tại Tân Yên, tổng vốn 1.800 tỷ và kết nối trực tiếp với Vành đai 5
Dự kiến từ quý IV năm nay, Le Delta sẽ bắt đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Phúc Sơn. Dự án này có quy mô 124 ha, là khu công nghiệp đầu tiên của huyện Tân Yên.