Tags

giải ngân đầu tư công

  • Nhiều dự án đầu tư công năm 2018 giải ngân mới đạt dưới 15%

    Nhiều dự án đầu tư công năm 2018 giải ngân mới đạt dưới 15%

    Kinh doanh 11:10 | 27/07/2018

    Hàng loạt dự án đầu tư công trong giai đoạn hiện nay chậm giải ngân với tỷ lệ giải ngân mới chỉ đạt dưới 15%. Trong đó, có nhiều dự án đã hoàn thành từ năm 2017. Tuy nhiên, nếu dự án được giải ngân nhưng chậm tiến độ thi công, vốn sẽ bị chuyển sang giải ngân cho dự án khác.
Tìm theo ngày
giải ngân  đầu tư công

giải ngân đầu tư công