Hà Nội chi gần 30 tỷ nạo vét Hồ Gươm

Với hơn trăm phương tiện, thiết bị cùng 200 công nhân làm việc 8 tiếng mỗi ngày, Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành nạo vét Hồ Gươm trước Tết Nguyên đán.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.