Hà Nội sẽ đầu tư không dàn trải và tập trung vào dự án quan trọng

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, định hướng trọng tâm đầu tư của các ngành, lĩnh vực, các cấp, các ngành đã đề xuất nhu cầu đầu tư của TP giai đoạn 2021 - 2025 là 650 nghìn tỷ đồng.
 Hà Nội sẽ đầu tư không dàn trải và tập trung vào dự án quan trọng  - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Hoàng Huy).

Chiều 22/9, kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đã xem xét về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 và việc các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ các huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP.

Dịch Covid-19 đã làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại, làm đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của TP.

Bên cạnh đó, những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình đô thị hóa, đặc biệt là sự quá tải đối với hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đã tác động đến quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới, do nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn lực dành cho đầu tư có hạn.

Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, định hướng trọng tâm đầu tư của các ngành, lĩnh vực, các cấp, các ngành đã đề xuất nhu cầu đầu tư của TP giai đoạn 2021 - 2025 là 650 nghìn tỷ đồng.

Về khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của toàn TP gần 305 nghìn tỷ đồng; trong đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách cấp TP gần 219 nghìn tỷ đồng; kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách cấp huyện trên 85,8 nghìn tỷ đồng.

Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP, dự kiến TP phê duyệt chủ trương đầu tư 45 dự án với gần 29,7 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng số tiền 1,35 nghìn tỷ đồng.

Mục tiêu, định hướng bố trí vốn kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021 - 2025 của TP trực tiếp góp phần thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ các thành phần kinh tế khác theo phương châm “đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cũng theo ông Đỗ Anh Tuấn, nguyên tắc bố trí vốn phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách của TP

Đồng thời, đảm bảo đầu tư không dàn trải, tập trung vào các dự án quan trọng, cần thiết; cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết, kém hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP Hà Nội đề nghị, UBND TP Hà Nội có đánh giá mối liên hệ giữa các phương án, kịch bản tăng trưởng kinh tế với khả năng nguồn thu; khả năng bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch đầu tư công để các dự kiến về nguồn vốn khi triển khai kế hoạch đầu tư công đảm bảo tính khả thi.

Cũng theo lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP, hiện có một số địa phương để xuất sử dụng ngân sách quận, huyện để đầu tư một số dự án cấp TP trên địa bàn, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân TP đề nghị UBND TP nghiên cứu, rà soát giải quyết kiến nghị của các cơ sở, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cũng như giảm áp lực cân đối ngân sách TP.

Ngày mai, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội sẽ thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.

chọn