Hà Nội thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những vi phạm trong việc tách thửa, phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản; việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp san ủi đồi núi, san lấp hồ ao, bờ sông, bờ suối… để phân lô, bán nền; xây dựng trên đất nông nghiệp trái quy định. 

Đồng thời, thanh tra, kiểm tra các dự án có sử dụng đất, không hoặc chậm đưa đất vào sử dụng; các dự án chậm làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở; các vi phạm đối với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các công trình dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích.

Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những vi phạm trong việc tách thửa, phân lô, bán nền làm phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản; việc xác định giá đất, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý còn khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tổng hợp đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định.

Thành phố sẽ xử lý nghiêm việc chậm giải quyết các hồ sơ đất đai. Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải tổ chức sắp xếp, bố trí hợp lý để tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; không để tình trạng quá tải, kéo dài thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ làm phát sinh các tiêu cực.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội rà soát, tham mưu sửa đổi, bãi bỏ các thủ tục không hợp lý, kéo dài thời gian thực hiện các giao dịch về đất đai, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; thống kê đầy đủ các trường hợp còn tồn đọng chưa đăng ký đất đai, chưa cấp giấy chứng nhận; làm rõ nguyên nhân và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các trường hợp này.

Cũng theo chỉ đạo của UBND TPh Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; cung cấp dịch vụ công trực tuyến để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiến tới chính phủ số, bảo đảm vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và liên thông.

chọn
Bức tranh hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Long An 6 tháng đầu năm
Tỉnh Long An thông tin chi tiết về tình hình phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp trên địa bàn.