Hà Nội thu thập thông tin để xây dựng bảng giá đất mới

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch điều tra, xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn TP áp dụng từ 1/1/2020 đến 31/12/2024.

Cụ thể, từ ngày 1/5 - 30/6/2019, Sở TN-MT tổ chức triển khai điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất tại 584 xã, phường, thị trấn.

Theo đó, Hà Nội sẽ điều tra, khảo sát khoảng 50 thửa đất tại các phường thuộc quận, thị xã; 40 thửa đất tại thị trấn; 30 thửa đất tại các xã thuộc đồng bằng và 15 thửa thuộc vùng trung du, miền núi đã giao dịch thành công trên thị trường.

TP sẽ điều tra cả đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đất nông nghiệp. Cuối tháng 7 tới, trên cơ sở kết quả khảo sát, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả thực hiện bảng giá đất hiện hành, đề xuất phương án giá đất mới.

Trong tháng 8 và 9, Hà Nội sẽ xây dựng phương án giá đất và gửi dự thảo đến các tỉnh, TP giáp ranh để lấy ý kiến thống nhất; gửi các quận, huyện, thị xã góp ý trước khi gửi Hội đồng thẩm định giá đất TP thẩm định hồ sơ và trình HĐND TP phê duyệt. Bảng giá đất mới dự kiến sẽ được công bố trước 1/1/2020.

chọn