Hà Tĩnh đấu giá 7 lô đất tại huyện Can Lộc, khởi điểm từ 756,4 triệu đồng/lô

7 lô đất tại TDP Vĩnh Phong, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích từ 198,4 m2/lô đến 260,3 m2/lô.

Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Can Lộc .

Cụ thể là quyền sử dụng đất đối với 7 lô đất tại TDP Vĩnh Phong, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các lô đất từ 198,4 m2/lô đến 260,3 m2/lô.

7 lô đất có mức giá khởi điểm từ 756,4 triệu đồng/lô đến 1,08 tỷ đồng/lô.

Lô đất

Diện tích (Đvt: m2)

Giá khởi điểm (Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước  (Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

Tổ dân phố Vĩnh Phong, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

8

198,4

825.344.000

25.000.000

100.000.000

500.000

9

200,0

756.400.000

23.000.000

100.000.000

500.000

10

200,0

756.400.000

23.000.000

100.000.000

500.000

11

200,0

756.400.000

23.000.000

100.000.000

500.000

12

200,0

756.400.000

23.000.000

100.000.000

500.000

13

200,0

756.400.000

23.000.000

100.000.000

500.000

14

260,3

1.082.848.000

32.000.000

100.000.000

500.000

Hình thức, phương thức trả giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 16h, ngày 30/1 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh và UBND thị trấn Nghèn.

Thời gian xem tài sản đấu giá vào ngày 12/1 và ngày 13/1 (trong giờ hành chính), khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với công ty hoặc công chức địa chính UBND thị trấn Nghèn để được hướng dẫn.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá và nộp vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.

Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu từ 14h đến 16h, ngày 30/1 tại trụ sở UBND thị trấn Nghèn.

Thời gian, địa điểm niêm phong miệng thùng phiếu trả giá vào 16h, ngày 30/1 tại trụ sở UBND thị trấn Nghèn.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá, buổi công bố giá đã trả vào 8h, ngày 2/2 tại hội trường UBND thị trấn Nghèn.

Thông tin liên hệ: UBND thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh, địa chỉ Ngõ 1, đường Phan Kính, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại 0944753456 - 0911.713.993, website daugiahonglinh.com.

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.