Bình Định đấu giá 134 lô đất ở tại thị xã An Nhơn, khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2

134 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, có giá khởi điểm từ 3 triệu đồng/m2 đến 12,1 triệu đồng/m2.

Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn .

Cụ thể là quyền sử dụng 20 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn được tổ chức đấu giá ngày 10/2;

Thông tin 20 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).      

Quyền sử dụng 21 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, được tổ chức đấu giá ngày 19/2.

 Thông tin 21 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Quyền sử dụng 17 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, được tổ chức đấu giá ngày 26/2;

 Thông tin 17 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Quyền sử dụng 18 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, được tổ chức đấu giá ngày 5/3;

 Thông tin 18 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Quyền sử dụng 22 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, được tổ chức đấu giá ngày 12/3;

 Thông tin 22 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Quyền sử dụng 17 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, được tổ chức đấu giá ngày 19/3;

 Thông tin 17 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Quyền sử dụng 19 lô đất ở tại các khu, điểm dân cư trên địa bàn thị xã An Nhơn, được tổ chức đấu giá ngày 26/3. 

 Thông tin 19 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).

Mục đích sử dụng của các lô đất là đất ở tại đô thi (phường) và đất ở tại nông thôn (xã) với thời hạn sử dụng lâu dài. Tổng giá khởi điểm của tài sản là hơn 117,62 tỷ đồng.

Hình thức, phương thức đấu giá, kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, liên tục kể từ ngày niêm yết cho đến ngày tổ chức cuộc đấu giá tại nơi tài sản đang toạ lạc.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương, địa chỉ lô DC1a-13 Nguyễn Thị Định, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256.2200569, Fax 0256.3457029.

chọn
Nhiều vùng nông thôn sắp lên đô thị ở Thái Nguyên
Theo quy hoạch, Thái Nguyên sắp có nhiều vùng nông thôn lên đô thị, nhiều xã sẽ lên thị trấn, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình tương lai sẽ lên thị xã...