Hà Tĩnh đấu giá 15 lô đất tại huyện Cẩm Xuyên, khởi điểm từ 372,42 triệu đồng/lô

15 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư vùng gần nhà ông Nhâm, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất có diện tích từ 195,5 m2/lô đến 200 m2/lô

Công ty Đấu giá Hợp danh Lợi Phát vừa ra thông báo đấu giá quyền sử dụng đất của UBND huyện Cẩm Xuyên.

Cụ thể là quyền sử dụng đối với 15 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư vùng gần nhà ông Nhâm, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Các lô đất có diện tích từ 195,5 m2/lô đến 200 m2/lô với giá khởi điểm từ 372,42 đến 598,64 triệu đồng/lô.

 

TT

Số lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(Đvt: Đồng)

Bước giá

(Đvt: Đồng)

Tiền đặt trước

(Đvt: Đồng)

Tiền hồ sơ

(Đvt: Đồng)

1

21

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

2

22

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

3

23

195,5

598.646.000

20.000.000

100.000.000

500.000

4

24

195,5

598.646.000

20.000.000

100.000.000

500.000

5

25

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

6

26

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

7

 27

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

8

28

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

9

29

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

10

30

195,5

598.646.000

20.000.000

100.000.000

500.000

11

31

195,5

598.646.000

20.000.000

100.000.000

500.000

12

32

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

13

33

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

14

34

200,0

574.426.000

20.000.000

100.000.000

500.000

15

35

200,0

372.426.000

15.000.000

70.000.000

200.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình thức, phương thức trả giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá xem trực tiếp tài sản đấu giá và tài liệu liên quan từ 7h30 ngày 16/1 đến 17h ngày 17/1 (trong giờ hành chính); khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ công chức địa chính UBND xã Cẩm Sơn hoặc Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát để được hướng dẫn.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát.

Thời gian, địa điểm chốt nhận hồ sơ và nhận phiếu trả giá từ 14h đến 16h30, ngày 31/1 tại trụ sở UBND xã Cẩm Sơn; thời gian, địa điểm công bố kết quả trả giá từ 14h ngày 3/2 tại trụ sở UBND xã Cẩm Sơn.

Thông tin liên hệ: UBND xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát. địa chỉ tầng II, số 2, Nguyễn Huy Oánh, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, điện thoại 0948 148 156 – 0948 434 696, website daugialoiphat.com.vn, facebook Đấu giá Lợi Phát.

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.