Hải Phòng đấu giá 67 lô đất tại huyện Kiến Thụy, tổng giá khởi điểm hơn 156,67 tỷ đồng

67 lô đất tại xã Hữu Bằng, thị trấn Núi Đối và xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, sẽ được tổ chức đấu giá vào ngày 8/12 tới đây.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Cụ thể là quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân gồm 67 lô đất tại xã Hữu Bằng, thị trấn Núi Đối và xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

67 lô đất có tổng diện tích là 9.781,3 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 156,67 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước là hơn 31,12 tỷ đồng. (Vị trí, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp sau khi trúng đấu giá của từng lô đất thể hiện tại hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất).

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 22/11 đến ngày 5/12 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 22/11 đến ngày 5/12 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Khách hàng xem tài sản vào ngày 29/11 và ngày 30/11 (trong giờ hành chính); và nộp tiền đặt trước từ ngày 5/12 đến ngày 7/12 (trong giờ hành chính); nộp phiếu trả giá (sau khi nộp tiền đặt trước) từ ngày 5/12 đến ngày 7/12 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy.

Về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, với xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, từ 8h30 ngày 8/12 tại Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; với thị trấn Núi Đối, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, từ 14h30 ngày 8/12 tại Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hải Phòng, địa chỉ số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP Hải Phòng, điện thoại (0225) 3678680; và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kiến Thụy, địa chỉ Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng; điện thoại (0225)3664169.

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.