Hơn 90% tổ chức tín dụng kì vọng làm ăn có lãi tốt trong năm 2019

91% tổ chức tín dụng kì vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị sẽ tăng trưởng dương trong năm nay, đồng thời, huy động vốn đến cuối năm cũng cao hơn cuối năm ngoái.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả cuộc điều tra về xu hướng kinh doanh và kì vọng của các tổ chức tín dụng trên cả nước về các tháng cuối năm. Điều tra được thực hiện vào tháng 9/2019.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng bức tranh chung về tình hình kinh doanh năm nay đã cải thiện tốt, và các tổ chức tín dụng đều kì vọng kết quả năm nay tăng cao hơn so với năm trước, huy động vốn đến cuối năm cũng sẽ cao hơn cuối năm ngoái.

91% tổ chức tín dụng kì vọng tăng trưởng lợi nhuận dương 

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, tình hình kinh doanh quý III/2019 tiếp tục có cải thiện rõ nét hơn so với quý II/2019. Cụ thể, có đến 76,5% tổ chức nhận định cải thiện tốt hơn, trong đó 20,6% cho rằng "cải thiện nhiều".

tien_fafk_ntyc

91% tổ chức tín dụng kì vọng tăng trưởng lợi nhuận dương. (Ảnh: Thanh Niên).

Về dự kiến quý cuối năm 2019, có 82,3% tổ chức cho rằng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" và 87,1% tổ chức kì vọng tình hình kinh doanh tổng thể cả năm 2019 tốt hơn so với năm ngoái, trong đó 28,4-29,7% tổ chức kì vọng được "cải thiện nhiều".

Ngân hàng Nhà nước cho rằng tỉ lệ này khả quan hơn so với cuộc điều tra hồi tháng 6/2019, bởi trong cuộc điều tra này, số lượng doanh nghiệp lạc quan chỉ ở mức 20-27,4%.

Đáng chú ý, dự kiến đến cuối năm 2019, có 91% tổ chức tín dụng kì vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2018, có 3% tổ chức kì vọng không đổi và 6% tổ chức lo ngại suy giảm.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng cuối quý III/2019 tiếp tục ở trạng thái tốt đối. Dự báo trong quý tới và cả năm 2019, có 45,6-55% tổ chức tín dụng kì vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện đối với cả VND và ngoại tệ. Các tổ chức tín dụng cũng kì vọng điều này sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2020.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng cũng cho biết nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng tiếp tục được nhận định tăng trưởng tích cực trong quý III/2019, nhưng mức tăng thấp hơn so với kì vọng. 

Nhu cầu vay vốn tiếp tục được nhận định ở mức cao hơn nhu cầu thanh toán, thẻ và nhu cầu gửi tiền. Có 68-73% tổ chức tín dụng kì vọng nhu cầu vay vốn, gửi tiền, thanh toán và thẻ của khách sẽ gia tăng trong quý cuối cùng của năm.

Huy động vốn cuối năm sẽ tăng

Kết quả điều tra cũng cho thấy tình hình xử lí nợ xấu của hệ thống tổ chức tín dụng từng bước được cải thiện. Có 27,6% tổ chức nhận định tỉ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình "giảm" trong quý III/2019 và 28,9% kì vọng tỉ lệ nợ xấu sẽ "giảm" trong quý IV/2019.

Ngoài ra, huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng kì vọng tăng bình quân 4,39% trong quý IV và tăng 13,06% trong năm 2019.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kì vọng tăng trưởng 4,85% trong quý IV/2019 và tăng 13,61% trong năm 2019, đã điều chỉnh giảm 0,72% so với mức bình quân kì vọng 14,33% ghi nhận tại kì điều tra trước (thấp hơn mức tăng thực tế 13,88% của năm 2018).

Ngân hàng Nhà nước đánh giá các tổ chức tín dụng liên tục điều chỉnh giảm kì vọng về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2019 qua các kì điều tra từ 15,27% xuống còn 13,61% (tháng 9/2019), gần sát với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2019.

chọn