Hương Sơn, Hà Tĩnh đấu giá 20 lô đất, khởi điểm từ 600 triệu đồng/lô

20 lô đất thuộc vùng quy hoạch thôn 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có diện tích từ 230,6 m2/lô đến 394 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Hương Sơn.

Cụ thể là quyền sử dụng 20 lô đất thuộc vùng quy hoạch thôn 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Diện tích các lô đất từ 230,6 đến 394 m²/lô.

20 lô đất có mức giá khởi điểm từ 600 triệu đồng/lô đến 1,06 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm các lô đất là hơn 13,52 tỷ đồng.

 Thông tin 20 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).           

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp từng lô đất qua đường bưu điện, theo phương thức đấu giá trả giá lên.

Thời gian kiểm tra thực địa (trong giờ hành chính) các ngày 12/10 và 13/10 tại thực địa khu đất đấu giá, khách hàng liên hệ với UBND xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn hoặc Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (có thể chủ động đi thăm thực địa khu đất đấu giá trong thời gian từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến hết thời gian thu hồ sơ đấu giá).

Thời gian bán hồ sơ, phát phiếu trả giá tại UBND xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn từ ngày 5/10 đến 11h ngày 17/10; hoặc tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 5/10 đến 17h ngày 17/10.

Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá từ ngày 5/10 đến 17h ngày 17/10 tại Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (công ty chỉ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu điện trước 17h ngày 17/10, ngoài ra không nhận qua bất cứ hình thức nào khác).

Khách hàng nộp mức tiền đặt trước trong thời hạn ba ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể các ngày 17/10, 18/10 và đến 17h ngày 19/10, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của công ty.

Buổi công bố giá được tổ chức vào 8h30 ngày 20/10 tại hội trường UBND xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin liên hệ: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú, chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số nhà 150, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 4, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, số điện thoại 0934.422.626.

chọn