Hủy bỏ qui hoạch hai dự án tại TP Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định hủy bỏ qui hoạch Khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh và Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long.
Quảng Ninh hủy bỏ qui hoạch hai dự án tại TP Hạ Long - Ảnh 1.

Quảng Ninh khai tử hai dự án tại TP Hạ Long. (Ảnh: halongcity.gov.vn)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định hủy bỏ Qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 1822 ngày 10/6/2009.

Theo đó, lí do hủy bỏ dự án vì CTCP Tập đoàn Kinh tế Hạ Long triển khai chậm tiến độ, không phù hợp với điều chỉnh qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP Hạ Long giai đoạn 2016 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2609 ngày 28/6/2019.

Trước đó, tháng 7/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cũng đã công bố quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án này.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư tại quyết định số 4389 ngày 31/12/2009, với tổng diện tích sử dụng đất là 17,1 ha.

Dự án này chậm tiến độ 7 năm 10 tháng theo quyết định phê duyệt dự án và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động đầu tư theo qui định của Luật Đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hủy bỏ Quyết định ngày 10/6/2009 về việc phê duyệt Qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 dự án trên kèm theo Bản đồ Qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.

Ngoài ra, các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu dân cư đô thị đối với Tập đoàn Kinh tế Hạ Long kể từ ngày ban hành quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND TP Hạ Long giao quyết định này cho Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hạ Long được biết; tổ chức quản lí đất đai, xây dựng tại khu vực được phê duyệt; đề xuất định hướng quĩ đất vào đồ án qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu vực đảm bảo theo qui định.

Trước đó, cuối tháng 10/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có quyết định thu hồi địa điểm nghiên cứu lập qui hoạch và hủy bỏ Qui hoạch tổng thể mặt bằng 1/500 Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Cụ thể, lí do thu hồi là do dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu lập qui hoạch tại văn bản số 3125 ngày 14/5/2018 và phê duyệt qui hoạch tại Quyết định số 1185 ngày 20/3/2019.

Tuy nhiên, Tỉnh ủy có Thông báo số 1888 ngày 13/8/2020 chỉ đạo mục đích sử dụng đất khu đất dự án là đất giáo dục để đảm bảo nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh trong khu vực

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phê duyệt Qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Phân khu 1 tại Quyết định số 3330 ngày 28/8/2020, trong đó định hướng quĩ đất dự án là đất giáo dục. Do đó, dự án không còn phù hợp với định hướng qui hoạch khu vực.

Quyết định nêu rõ, các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện Qui hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 Tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long đối với CTCP Tập đoàn FLC kể từ ngày ban hành Quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

chọn