Dự án làm đường ven sông hơn 4.000 tỉ đồng nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Đông Triều

Đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Thị xã Đông Triều (giai đoạn 2) có qui mô đường 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.500 tỉ đồng.
Quảng Ninh làm đường ven sông hơn 4.000 tỉ đồng nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng với Đông Triều - Ảnh 1.

Đơn vị tư vấn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường ven sông. (Ảnh: www.quangninh.gov.vn)

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa họp để nghe và cho ý kiến về Dự án đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Thị xã Đông Triều (giai đoạn 2).

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Dự án có tổng chiều dài 26,5 km với thiết kế 10 làn xe, điểm đầu tại Km4 800 tỉnh lộ 338, đấu nối vào tuyến đường KCN Sông Khoai đang được đầu tư, điểm cuối giao cắt với QL18 tại Km59 700, đi qua các địa phương Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều.

Hiện giai đoạn I của dự án có chiều dài 4,2 km từ nút giao khu đô thị phức hợp Hạ Long xanh trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến đường KCN Sông Khoai đang được triển khai thực hiện.

Trong giai đoạn 2 sẽ thiết kế qui mô đường 6 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 4.500 tỉ đồng. 

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông vận tải cùng đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung các nội dung liên quan đến tổng mức đầu tư, qui hoạch, phương án bảo vệ môi trường, nguồn đất đắp, để hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vào kì họp HĐND tỉnh cuối năm 2020.

Trước đó, tháng 5/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có cuộc họp để cho ý kiến về Qui hoạch Dự án đường ven sông nối cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với Thị xã Đông Triều.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã đề xuất 3 phương án tiền khả thi để tỉnh cân đối, lựa chọn phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển tại các khu vực tuyến đi qua.

Cụ thể, phương án 1: Đường tránh đô thị có chiều dài 52,1 km, tổng quĩ đất khai thác sau đầu tư 8.900 ha, giảm thiểu ảnh hưởng đến hiện trạng và qui hoạch dự án đã có, giải quyết ách tắc giao thông hiện tại trên QL18.

Phương án 2: Trục cảnh quan ven sông, tuyến đường sẽ bám sát sông có đường dài 54,6 km, quĩ đất khai thác sau đầu tư khoảng 10.000 ha. Tuy nhiên, chỉ khai thác được một bên, giảm hiệu quả đầu tư, một số điểm di tích bị ảnh hưởng.

Phương án 3: Giao thông và dịch vụ có đường dài 51,4 km, quiz đất khai thác sau đầu tư 9.800 ha, phát huy được qui hoạch đã có, chi phí giải phóng mặt bằng thấp, khai thác được 2 bên tuyến gắn với các khu đô thị, đầu mối giao thông, hình thành hành lang ven sông bảo vệ không gian sinh thái.

chọn