Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng muốn bổ sung quy hoạch ba khu vực phát triển du lịch, đô thị gần 6.000 ha

Các khu vực này gồm Khu du lịch sinh thái Hồ Đông Thanh quy mô khoảng 180 ha; khu du lịch sinh thái, văn hóa khu vực dọc sông Đồng Nai và Hồ thủy điện Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, quy mô khoảng 5.500 ha; khu đô thị dịch vụ - thương mại phía Bắc thị trấn Đinh Văn, quy mô khoảng 200 ha.

UBND huyện Lâm Hà vừa có văn bản gửi đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo tổng hợp quá trình triển khai đồ án quy hoạch vùng huyện Lâm Hà đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND huyện Lâm Hà cho biết vào tháng 12/2018, UBND huyện trình phê duyệt nhiệm vụ và đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt.

Định hướng phát triển không gian vùng huyện Lâm Hà được định hướng phát triển thành 3 tiểu vùng: Tiểu vùng I gồm thị trấn Đinh Văn và các xã Đạ Đờn, Phú Sơn, Phi Tô, Tân Văn; tiểu vùng II gồm thị trấn Nam Ban và các xã Đông Thanh, Gia Lâm, Mê Linh, Nam Hà; tiểu vùng III gồm các xã Tân Hà, Đan Phượng, Liên Hà, Hoài Đức, Tân Thanh, Phúc Thọ.

Dự báo đến năm 2025, huyện Lâm Hà sẽ có hơn 607 ha đất xây dựng đô thị và khoảng 1.636 ha đất ở tại nông thôn; đến năm 2035 có 1.190 ha đất xây dựng đô thị và 1.547 ha đất ở tại nông thôn; đến năm 2050 có 1.710 ha đất xây dựng đô thị và 1.799 đất ở tại nông thôn.

Đối với vấn đề bổ sung về hạ tầng giao thông, ngày 3/3/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản về việc hoàn thiện nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lâm.

Căn cứ đồ án quy hoạch vùng tỉnh, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và kế hoạch đầu tư các công trình tại địa phương, UBND huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung các tuyến đường giao thông UBND huyện Lâm Hà dự kiến đầu tư vào thuyết minh, bản vẽ và nộp Sở Xây dựng Lâm Đồng.

Cụ thể, tuyến đường liên xã Tân Thanh – Phúc Thọ – Đạ K’Nàng; tuyến đường liên xã Đạ Đờn – Phúc Thọ; tuyến đường liên xã Đạ Đờn – Phú Sơn; tuyến đường liên xã Phi Tô – Xã Lát (huyện Lạc Dương); tuyến đường liên xã Đan Phượng – Liên Hà – Tân Thanh; tuyến đường liên xã Đan Phượng – Tân Thành (huyện Đức Trọng); tuyến đường liên xã Đan Phượng – Gia Hiệp (huyện Di Linh).

Khu du lịch Long Đỉnh, huyện Lâm Hà. (Ảnh: lamdong.gov.vn).

Đáng chú ý, trong báo cáo lần này, UBND huyện cũng đã đề xuất bổ sung quy hoạch một số khu vực định hướng phát triển gồm Khu du lịch sinh thái Hồ Đông thanh, xã Đông Thanh, quy mô khoảng 180 ha; khu du lịch sinh thái, văn hóa khu vực dọc sông Đồng Nai và Hồ thủy điện Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, quy mô khoảng 5.500 ha; khu đô thị dịch vụ - thương mại phía Bắc thị trấn Đinh Văn, quy mô khoảng 200 ha.

Trước đó, ngày cuối tháng 3/2022, UBND huyện Lâm Hà có văn bản về tình hình triển khai các đồ án quy hoạch, dự án đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn.

Theo đó, đối với chủ trương cho Liên danh CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh, CTCP Tập đoàn Đèo Cả và CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung nghiên cứu lập quy hoạch khu vực 15.000 ha, đến nay nhà đầu tư chưa liên hệ với UBND huyện Lâm Hà để phối hợp lập phương án quy hoạch.

Đối với chủ trương cho Liên danh T&T Group và Futa group nghiên cứu khảo sát, tài trợ lâp quy hoạch chung xây dựng phân khu chức năng và đăng ký đầu tư tại huyện Lâm Hà, hiện đang triển khai thực hiện.

Theo như thống nhất giữa Liên danh T&T Group và Futa Group và UBND huyện Lâm Hà, phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm các xã, thị trấn Nam Ban, Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm, Nam Hà, Phi Tô, với diện tích khoảng 15.400 ha.

Ngoài ra, đối với chủ trương nghiên cứu tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án của Liên danh VFI - NEW HOUSE - ISRAEL, ngày 28/3/2022, UBND huyện Lâm Hà đã có văn bản về việc ý kiến bổ sung vào khung chiến lược quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

chọn
Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định sau hơn 2 năm khởi công
Cầu vượt sông Hồng nối Thái Bình - Nam Định sau hơn 2 năm khởi công hiện đang xây dựng các trụ cầu ở lòng sông.