Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Hà được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đam Rông tới năm 2020.

Huyện Lâm Hà nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên là 60.000 ha. Ranh giới của huyện như sau: phía Bắc giáp thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương; phía Nam giáp huyện Di Linh; phía Đông giáp huyện Đức Trọng, phía Tây giáp huyện Đam Rông và tỉnh Đắk Nông.

Lâm Hà nằm trên cao nguyên Di Linh và một phần cao nguyên Lang Biang, có độ cao trung bình trên 900m so với mực nước biển. Địa hình tương đối phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều sông suối, có 3 dạng địa hình chính: dốc núi cao, đồi thấp và thung lũng. Lâm Hà có các loại đất chính đó là đất phù sa, đất dốc tụ, trong đó đất đỏ Bazan phù hợp với việc trồng các loại cây như chè, cà phê, dâu tằm.

Lâm Hà là huyện kinh tế mới và vùng đồng bào dân tộc của tỉnh Lâm Đồng, là kết quả của sự hợp tác kinh tế giữa hai địa phương Lâm Đồng và Hà Nội, thành lập theo Quyết định số 157 QĐ/HĐBT ngày 24/10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sự ra đời của huyện Lâm Hà gắn liền với kết quả của sự nghiệp xây dựng các vùng kinh tế mới Hà Nội trên đất Lâm Đồng.

Là một huyện có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc; với 30% là người dân tộc bản địa gốc Tây Nguyên, Lâm Hà còn có hàng vạn lao động từ các vùng của đất nước chủ yếu là các tỉnh phía Bắc và nhiều nơi khác chiếm hơn 30% dân số toàn huyện.

Huyện Lâm Hà có 2 thị trấn là thị trấn Nam Ban, thị trấn Đinh Văn và 14 xã. Thị trấn Đinh Văn là thị trấn huyện lỵ của huyện Lâm Hà, đô thị Nam Ban được xác định là đô thị chuyên ngành kinh tế phía Tây vùng phụ cận thành phố Đà Lạt theo Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn