Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Tân Phú.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tân Phú sẽ có 2 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, gồm: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG31 thôn Yên Quán, xã Tân Phú; Đường trung tâm xã Tân Phú.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Tân Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quốc Oai. Theo văn bản này, xã Tân Phú có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Trường THCS Tân Phú của Ban QLDA ĐTXD huyện.

- Cầu Tân Phú bắc qua sông Đáy của Ban QLDA ĐTXD CTGT TP Hà Nội.

- Chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây lâu năm.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp.

- Chuyển đổi diện tích đất vườn, ao nhỏ lẻ xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở các xã, Thị trấn.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Quốc Oai TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

chọn