Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Tiên Phương.
Kế hoạch sử dụng đất xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Tiên Phương. (Ảnh: Diachivuichoi).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Tiên Phương hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương; Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn; Xây dựng tuyến đường gom phía Nam Khu công nghiệp Phú Nghĩa ra Quốc lộ 6, huyện Chương Mỹ (Đoạn qua điểm công nghiệp Tiên Phương và điểm công nghiệp Phú Nghĩa cũ);...

Kế hoạch sử dụng đất xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Tiên Phương trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ. Theo văn bản này, xã Tiên Phương hiện có thêm nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

- Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng và chỉnh trang tuyến đường Quốc lộ 6

- Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương

- Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

- Các khu đất đấu giá trên địa bàn các xã và thị trấn

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Ao Dông, xã Tiên Phương

...

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn