Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Rất nhiều công trình, dự án trên địa bàn xã Yên Mỹ thể hiện một phần trên kế hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Xã Yên Mỹ thuộc địa bàn huyện Lạng Giang. Xã có diện tích 6,99 km²

Vị trí cụ thể của xã Yên Mỹ như sau: Phía dông giáp xã Tân Hưng; phía tây giáp xã Tân Thanh; phía nam giáp thị trấn Vôi; phía bắc giáp xã Hương Lạc.

Kế hoạch sử dụng đất xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Yên Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban Quyết định số 665s/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Lạng Giang. Theo Quyết định này, huyện Lạng Giang có rất nhiều dự án thực hiện trong năm 2020. Nhiều dự án trong danh sách này nằm trên địa bàn xã Yên Mỹ:

- Dự án xây dựng xưởng sản xuất gỗ công nghiệp

- Xây dựng bãi rác

- Xem chi tiết Danh mục các dự án thực hiện trên địa bàn huyện Lạng Giang năm 2020 TẠI ĐÂY.