Khu công nghiệp, công nghệ cao ở Đà Nẵng 30 năm qua đã phát triển như thế nào?

Trong 30 năm, Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào hoạt động 6 khu công nghiệp (KCN) tập trung với quy mô tổng thể là 1.066,52 ha và 1 khu công nghệ cao với diện tích 1,129 ha. Thời gian tới Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4 KCN mới với diện tích gần 1.000 ha.

Theo báo cáo của ông Phạm Trường Sơn, Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, năm 1993, theo Quyết định số 67/TTg của Thủ tướng Chính phủ, KCN An Đồn (nay là KCN Đà Nẵng) chính thức được thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc phát triển các KCN tại TP Đà Nẵng.

30 năm Đà Nẵng xây dựng 7 KCN, Khu công nghệ cao và đang phát triển thêm 4 KCN - Ảnh 1.

KCN Hòa Cầm, Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

Sau gần 30 năm phát triển, Đà Nẵng đã xây dựng và đưa vào hoạt động 6 KCN tập trung với quy mô tổng thể là 1.066,52 ha và 1 Khu công nghệ cao với diện tích 1,129 ha, bao gồm: KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Cầm, KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Liên Chiểu và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.

Đến nay, Khu công nghệ cao và các KCN thu hút 489 dự án; trong đó có 361 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 24.747,8 tỷ đồng (chiếm 21,5% tổng vốn đầu tư DDI của thành phố) và 128 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.598,7 triệu USD (chiếm 47% tổng vốn đầu tư FDI của thành phố). Giải quyết việc làm cho hơn 78.000 lao động; giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu và nộp ngân sách Nhà nước ngày càng tăng qua các năm. 

"Riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Khu công nghệ cao và các KCN của thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp là 404,633 triệu USD và 2.229.104 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu là 353,720 triệu USD và 663.637,5 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước là 67, 721 triệu USD và 642.659,3 tỷ đồng.

Theo điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố, thời gian tới Đà Nẵng sẽ phát triển thêm 4 KCN mới với diện tích gần 1.000 ha", báo cáo của ông Sơn, cho biết.

Cũng theo Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng, qua 4 năm (từ 2015 – 2019) thực hiện Dự án "Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam", dự án đã đạt được những thành công nhất định. 

Cụ thể, tại KCN Hòa Khánh, dự án đã hỗ trợ đánh giá hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn cho 29 doanh nghiệp. Các chuyên gia của dự án đã đề xuất 334 giải pháp sản xuất sạch hơn, trong đó 228 giải pháp đã được thực hiện, giúp các doanh nghiệp KCN tiết kiệm hơn 14 tỷ đồng/năm; giảm gần 50.000 m3 nước thải và trên 5.000 tấn CO2/năm.  

Theo Dự thảo đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường" giai đoạn 2021 - 2030, UBND TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất một KCN trên địa bàn thành phố đáp ứng các tiêu chí của KCN sinh thái và đến 2030 có ít nhất ba KCN được công nhận là KCN sinh thái.  

chọn