Lãi ròng Công trình Viettel tăng 41%, mảng bất động sản đầu tư mang về doanh thu gấp 12 lần cùng kỳ

Kết thúc quý I/2021, Công trình Viettel ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng 27% và 41% so với cùng kỳ năm trước.
Lãi ròng Công trình Viettel tăng 41%, mảng bất động sản đầu tư mang về doanh thu gấp 12 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Công nhân CTR đang làm việc trên một trạm phát sóng. (Ảnh: CTR).

Tổng CTCP Công trình Viettel (mã: CTR) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, với doanh thu thuần tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020 lên 1.750 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng 26%, lợi nhuận gộp trong kỳ cải thiện từ 87 tỷ đồng lên 124 tỷ đồng.

Trong đó, mảng vận hành khai thác nhà trạm vẫn đóng vai trò mang về doanh thu chính trong kỳ cho doanh nghiệp, với 900 tỷ đồng, tăng 13%. Mảng xây lắp đạt doanh thu 439,3 tỷ đồng, tăng 24%. Mảng giải pháp tích hợp và thương mại đạt doanh thu 371,2 tỷ đồng, tăng 65%.

Đặc biệt, mảng đầu tư bất động sản trong quý I/2021 của Công trình Viettel ghi nhận doanh thu 40 tỷ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, các chi phí được kiểm soát. Do đó, sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, Công trình Viettel ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch đạt 6.600 tỷ đồng tổng doanh thu và 276 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện được 27% mục tiêu doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Lãi ròng Công trình Viettel tăng 41%, mảng bất động sản đầu tư mang về doanh thu gấp 12 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2021 của Công trình Viettel. (Nguồn: Báo cáo tài chính CTR).

Tại thời điểm 31/3/2021, doanh nghiệp sở hữu 3.575 tỷ đồng tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương tiền 605 tỷ đồng, tăng 101 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là phải thu ngắn hạn từ khách hàng 909 tỷ đồng. Hàng tồn kho 557 tỷ đồng, giảm so với 670 tỷ đồng đầu năm.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ của doanh nghiệp 2.432 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngăn - dài hạn 105 tỷ đồng, tăng 1,1 lần so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 1.143 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 718 tỷ đồng và lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối 375 tỷ đồng.

Mới đây, Công trình Viettel đã công bố báo cáo thường niên 2020, sau một năm lãi kỷ lục, công ty dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cp) và 29,5% cổ tức bằng cổ phiếu. Cao hơn so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 thông qua, tỷ lệ 10% bằng tiền và 16% cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu mã CTR của Công trình Viettel dừng ở mức 84.000 đồng/cp, giảm 4,11%.

chọn
Hình ảnh đường vành đai 4 Hà Nội qua huyện Đan Phượng sau một năm thi công
Dự án đường vành đai 4 – vùng Thủ đô đi qua huyện Đan Phượng với chiều dài 6 km, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 72,4 ha.