Lãi sau thuế Tracodi đạt 86% kế hoạch, có gần 5.100 tỷ đồng khoản phải thu

Quý III, doanh thu thuần tăng nhờ hoạt động xây dựng, song giá vốn, chi phí tăng kéo lãi sau thuế đi lùi so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, Tracodi hoàn thành được 43% và 86% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm nay.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi, mã chứng khoán: TCD) vừa công bố BCTC quý III với doanh thu thuần hơn 683 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ, phần lớn là doanh thu hợp đồng xây dựng (483 tỷ đồng, tăng 83%). Giá vốn tăng 91%, biên lợi nhuận gộp giảm từ 17% xuống 14%.

Doanh thu tài chính tăng 25%, chủ yếu doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư vào các dự án tiềm năng của công ty mẹ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 3,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 56,7 tỷ đồng). Qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm 47%, đạt 42,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần gần 1.902 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính tăng 105% cùng chi phí tài chính giảm 33%, lợi nhuận sau thuế gần 437 tỷ đồng, tăng 56%, tương đương hoàn thành được 43% kế hoạch doanh thu thuần và 86% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng của Tracodi. Nguồn: BCTC công ty, Quỳnh Anh tổng hợp. 

Tổng tài sản tính đến cuối quý III ghi nhận 9.064 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm, chủ yếu từ tổng các khoản phải thu hơn 5.088 tỷ đồng (chiếm 56% tổng tài sản), tăng 92%.

Trong đó, khoản phải thu từ chuyển nhượng các khoản đầu tư đạt 690 tỷ đồng (không ghi nhận ở đầu kỳ), trả trước cho người bán ngắn hạn 1.780 tỷ đồng (tăng 105%), phải thu khác 2.037 tỷ đồng (tăng 50%).

Nguồn: BCTC Tracodi.

Khoản đầu tư tài chính cả ngắn và dài hạn gần 2.983 tỷ đồng, tăng 34%, tăng chủ yếu từ đầu tư góp vốn vào CTCP BCG Land 434 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios 400 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long (970 tỷ đồng)…

Tổng nợ phải trả đạt gần 5.586 tỷ đồng, chiếm 62% nguồn vốn, tăng 24% so với giá trị đầu năm. Dư nợ tài chính hơn 2.430 tỷ đồng, tăng 280%, do công ty tăng vay nợ từ các ngân hàng như Nam Á Bank, TPBank, VPBank cùng 2 lô trái phiếu tổng dư nợ 1.470 tỷ đồng.

Người mua trả tiền trước gần 1.543 tỷ đồng, giảm 14%, gồm CTCP Điện gió BCG Khai Long 1 (845 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Thương mại dịch vụ Gia Khang (106 tỷ đồng) và các khách hàng khác (592 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu gần 3.478 tỷ đồng, tăng 174% so với đầu kỳ, do trong kỳ công ty phát hành gần 14 triệu cổ phiếu, tăng vốn góp của chủ sở hữu lên 2.244 tỷ đồng, cùng với gần 500 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Dòng tiền kinh doanh âm 2.414 tỷ đồng, (cùng kỳ âm 290 tỷ đồng) nguyên nhân chủ yếu do công ty tăng gần 2.022 tỷ đồng các khoản phải thu, giảm hơn 474 tỷ đồng các khoản phải trả.

Bên cạnh đó, công ty chi hơn 1.700 tỷ đồng để góp vốn vào đơn vị khác dẫn đến dòng tiền đầu tư âm 1.030 tỷ đồng.

Dòng tiền tài chính dương 3.542 tỷ đồng nhờ thu hơn 1.749 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cùng 2.401 tỷ đồng từ đi vay. Bên cạnh đó, công ty chi hơn 579 tỷ đồng trả nợ gốc vay, chi 27 tỷ đồng để trả cổ tức cho chủ sở hữu.

chọn
VSIP II Quảng Ngãi có thể bắt đầu cho thuê từ quý III/2025, chủ đầu tư dự phóng doanh thu khủng
Thông tin từ chủ đầu tư, KCN VSIP II Quảng Ngãi dự kiến thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào quý III/2025, kế hoạch cho thuê 25- 50 ha/năm, giá cho thuê dự kiến 65 - 80 USD/m2, tổng doanh thu đến năm 2032 dự kiến là 252,55 triệu USD.