Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất trong tháng 8/2021

Trong tháng 8, ngân hàng ACB công bố khung lãi suất tiền gửi mới nhất. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thêm nhiều gói sản phẩm huy động mới so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng ACB gói sản phẩm huy động VND

Nhìn chung, biểu mẫu lãi suất tiền gửi cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trong tháng 8/2021 được điều chỉnh và cho triển khai thêm các gói sản phẩm mới áp dụng cho khách hàng cá nhân. 

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất trong tháng 8/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Hiện tại, ngân hàng ACB đang triển khai các khung tiền gửi tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, cụ thể: Dưới 200 triệu đồng; 200 triệu - dưới 500 triệu đồng; 500 triệu - dưới 1 tỷ đồng; 1 tỷ - dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. 

Theo đó, lãi suất ngân hàng cho kỳ hạn 1 tháng đang được áp dụng từ 3,4%/năm đến 3,6%/năm. Tại kỳ hạn 2 tháng, lãi suất huy động vốn trong khoảng 3,5%/năm - 3,7%/năm. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng được ghi nhận từ 3,6%/năm đến 3,8%/năm. 

Tương tự, khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng sẽ được hưởng mức lãi suất từ 5%/năm đến 5,2%/năm. Lãi suất tiết kiệm được áp dụng cho kỳ hạn 9 tháng là 5,1%/năm - 5,3%/năm. Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng được huy động khung lãi suất là 5,8%/năm - 6%/năm. 

Cùng gói huy động VND, khách hàng khi gửi tiền online cũng sẽ được nhận lãi suất ngân hàng ACB tương tự như hình thức gửi tại quầy. Khung lãi suất được triển khai từ 3,4%/năm đến 6%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Tuy nhiên, khách hàng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn lẻ hơn so với hình thức gửi tiền tại quầy. 

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất trong tháng 8/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: ACB

Lãi suất tiền gửi/tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tích lũy

Bên cạnh tiền gửi tiết kiệm tại quầy và gửi online, khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức gửi tiền có kỳ hạn áp dụng cho khách hàng cá nhân. Lãi suất tiền gửi ngân hàng ACB áp dụng tại nhiều kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Với gói Tiết kiệm truyền thống, lãi suất được triển khai từ 3%/năm đến 7,4%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Hiện tại, 7,4% là mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng ACB được triển khai cho khoản tiền từ 30 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng. 

Ngân hàng cũng đang triển khai một số hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác như: Trả lãi theo quý (5,35%/năm - 6%/năm); Trả lãi theo tháng (3,05%/năm - 7,1%/năm); Trả lãi trước (2,95%/năm - 5,2%/năm).

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất trong tháng 8/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: ACB

Bên cạnh đó, ngân hàng ACB đồng thời cũng triển khai nhiều sản phẩm tiết kiệm cho đối tượng khách hàng cá nhân như Tiết kiệm đại lộc, Tiết kiệm Phúc An Lộc, Tiết kiệm Thiên Thần Nhỏ,...

chọn