Tags

lãi suất ngân hàng ACB

Tìm theo ngày
Lãi Suất Ngân Hàng ACB (Á Châu) - Lãi Suất Tiết Kiệm Tháng 5/2024

Lãi Suất Ngân Hàng ACB (Á Châu) - Lãi Suất Tiết Kiệm Tháng 5/2024

Theo ghi nhận, ngân hàng ACB điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, 4,6%/năm là mức lãi suất cao nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm truyền thống, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm truyền thống

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) có động thái điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại nhiều kỳ hạn. Sau điều chỉnh, biểu lãi suất mới còn trong khoảng 3,2 - 4,6%/năm.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Nguồn: ACB)
Chi tiết hơn, mức lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng lần lượt là 3,2%/năm, 3,3%/năm và 3,4%/năm, cùng giảm 0,1 điểm %.

Sau khi giảm 0,1 điểm %, khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 3,7%/năm.

Kỳ hạn 6 và 9 tháng được niêm yết mức lãi suất tương ứng là 4,5%/năm (giảm 0,3 điểm %) và 4,55%/năm (giảm 0,35 điểm %).

Lãi suất ngân hàng ACB áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trở lên là 4,6%/năm, giảm 0,7 - 0,9 điểm % so với tháng 11.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lĩnh lãi hàng quý (4,4 - 4,5%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,25 - 4,45%/năm) và lĩnh lãi trả trước (3,15 - 4,4%/năm).

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn cho những nhiều gói sản phẩm tiết kiệm khác đang có tại ngân hàng ACB gồm Phúc An Lộc hoặc gói Tích Lũy Tương Lai.

Nguồn: ACB

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm online

Theo ghi nhận ngày 4/12, lãi suất tiết kiệm dành cho hình thức tiết kiệm online vào trong khoảng 3,3 - 4,9%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng ACB vẫn triển khai các hạn mức tiền gửi gồm: dưới 100 triệu đồng, từ 100 - dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Theo đó, mức lãi suất ngân hàng cao nhất áp dụng cho hạn mức từ 5 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 12 tháng là 4,9%/năm, giảm 0,8 điểm % so với tháng trước. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng vẫn được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm.

Nguồn: ACB