Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng ACB tháng 4/2024 mới nhất

Vừa qua, ngân hàng ACB đã công bố khung lãi suất mới dành cho khách hàng cá nhân, hình thức tiết kiệm truyền thống là 2,1 - 4,4%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. So với tháng trước, khung lãi suất này đã giảm tại nhiều kỳ hạn.

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm truyền thống

Bước sang tháng mới, ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã điều chỉnh khung lãi suất của hình thức tiết kiệm truyền thống về mức 2,1 - 4,4%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. Sau điều chỉnh, biểu lãi suất mới ghi nhận giảm 0,1 - 0,5 điểm % so với hồi tháng 3. 

 Ảnh: ACB

Chi tiết hơn, tại kỳ lĩnh lãi 1 tháng, lãi suất tiền gửi được ngân hàng ACB ấn định là 2,1%/năm, giảm 0,3 điểm %.

Tại các kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng, khung lãi suất mới cũng ghi nhận giảm 0,2 điểm %, lần lượt còn 2,3%/năm và 2,5%/năm.

Cao hơn một chút, 2,7%/năm là lãi suất ngân hàng ACB niêm yết tại kỳ hạn 4 tháng, cũng giảm 0,3 điểm %.

Tương tự, lãi suất mới dành cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 5 tháng và 6 tháng lần lượt là 2,9%/năm và 3,3%/năm. Theo đó, khung lãi suất này đã giảm 0,5 điểm % tại kỳ hạn 5 tháng và giảm 0,2 điểm % tại kỳ hạn 6 tháng.

Song song đó, 3,6%/năm và 4,3%/năm là lãi suất tiết kiệm tương ứng tại kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng, lần lượt giảm 0,1 điểm % và 0,3 điểm %.

Cùng lúc, khách hàng khi tham gia gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn 13 - 36 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,4%/năm. So với tháng trước, mức lãi suất này đã giảm 0,2 điểm %.

Riêng các kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần sẽ được áp dụng mức lãi suất thấp là 0,5%/năm.

Bên cạnh hình thức lãi cuối kỳ, khách hàng cũng có thể tham khảo các hình thức lĩnh lãi linh hoạt khác từ ngân hàng ACB như: 

  • Lãi quý: 4,2 - 4,3%/năm

  • Lãi tháng: 2,25 - 4,25%/năm

  • Lãi trả trước: 2,05 - 4,1%/năm

Ngoài ra, trong tháng này ngân hàng ACB cũng tiếp tục triển khai các gói tiết kiệm khác gồm Tiết kiệm Phúc An Lộc và Tích Lũy Tương Lai. 

  Nguồn: ACB 

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm online 

Đối với hình thức tiết kiệm online, biểu lãi suất ngân hàng ACB trong tháng mới đang dao động trong khoảng 2,3 - 4,7%/năm.

Hiện, ngân hàng ACB tiếp tục triển khai bốn nhóm hạn mức gồm: dưới 200 triệu, từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ và trên 5 tỷ.

Trong đó, 4,7%/năm là mức lãi suất ưu đãi nhất khách hàng nhận được khi tham gia gửi tiết kiệm tại ngân hàng ACB với hạn trên 5 tỷ đồng và kỳ hạn 12 tháng.

Tương tự, các tài khoản có kỳ hạn 1 - 3 tuần sẽ được áp dụng lãi suất thấp là 0,5%/năm ở tất cả các hạn mức. 

Nguồn: ACB

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.