Lãi suất ngân hàng Agribank trong tháng 9/2021

Trong tháng 9/2021, lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân được áp dụng trong khoảng 3,1%/năm đến 5,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 4/9, lãi suất Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) dành cho phân khúc khách hàng cá nhân giảm 0,1%/năm tại các kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Lãi suất ngân hàng Agribank trong tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng được huy động khung lãi suất ngân hàng là 3,1%/năm - 5,5%./năm.

Trong đó, mức lãi suất 3,1%/năm tiếp tục được áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được triển khai lãi suất là 3,4%/năm. 

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được áp dụng mức lãi suất 4%/năm. 

Kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng có mức lãi suất là 5,5%/năm, giảm 0,1%/năm so với hồi tháng 8.

Đối với tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán sẽ có lãi suất ngân hàng Agribank huy động ở mức 0,1%/năm.

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,1%

1 Tháng

3,1%

2 Tháng

3,1%

3 Tháng

3,4%

4 Tháng

3,4%

5 Tháng

3,4%

6 Tháng

4%

7 Tháng

4%

8 Tháng

4%

9 Tháng

4%

10 Tháng

4%

11 Tháng

4%

12 Tháng

5,5%

13 Tháng

5,5%

15 Tháng

5,5%

18 Tháng

5,5%

24 Tháng

5,5%

Tiền gửi thanh toán

0,1%

Nguồn: Agribank

Lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng có khung lãi suất gửi là 3%/năm đến 4,8%/năm, giảm 0,1%/năm tại các kỳ hạn tiền gửi từ 12 tháng đến 24 tháng. 

Cụ thể như sau, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 2 tháng được triển khai lãi suất là 3%/năm. 

Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng được áp dụng mức lại suất 3,3%/năm. 

Từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất tiền gửi tiết kiệm doanh nghiệp là 4,7%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất đối với khách hàng doanh nghiệp là 4,8%/năm được áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, giảm 0,1%/năm so với tháng trước. 

Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán có chung lãi suất thấp nhất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,2%

1 Tháng

3%

2 Tháng

3%

3 Tháng

3,3%

4 Tháng

3,3%

5 Tháng

3,3%

6 Tháng

3,7%

7 Tháng

3,7%

8 Tháng

3,7%

9 Tháng

3,7%

10 Tháng

3,7%

11 Tháng

3,7%

12 Tháng

4,8%

13 Tháng

4,8%

15 Tháng

4,8%

18 Tháng

4,8%

24 Tháng

4,8%

Tiền gửi thanh toán

0,2%

Nguồn: Agribank

chọn
DIC Group thay Tổng Giám đốc trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên
DIC Group vừa miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Văn Tăng theo nguyện vọng cá nhân của lãnh đạo này. Người được bầu vào vị trí thay thế là ông Nguyễn Quang Tín, một Phó Tổng Giám đốc của doanh nghiệp.