Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 9/2021

Tiếp bước tháng 8, ngân hàng OceanBank vẫn giữ nguyên phạm vi lãi suất tiền gửi đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, trong đó mức cao nhất là 6,6%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 10/2021

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) vẫn được duy trì không đổi trong tháng 9. Phương thức lĩnh lãi cuối kỳ hiện có khung lãi suất trong khoảng 3,3 - 6,6%/năm.

Cụ thể, hai kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện có mức lãi suất tiết kiệm lần lượt là 3,3%/năm và 3,4%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng tiếp tục được triển khai với chung mức lãi suất là 3,5%/năm.

Khách hàng gửi tiền với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất trên 5%/năm. Theo đó, hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng được ngân hàng ấn định tại mức 5,3%/năm, hai kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng cao hơn 0,1 điểm %, duy trì mức 5,4%/năm.

Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Trường hợp gửi tiết kiệm có kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, khách hàng cá nhân sẽ nhận mức lãi suất ngân hàng tương ứng là 5,5%/năm và 5,8%/năm. Đối với những khoản tiền có kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, mức lãi suất chung được quy định là 6,1%/năm. Kế đến là kỳ hạn 15 tháng với mức không đổi là 6,25%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng OceanBank cao nhất là 6,6%/năm, hiện được huy động cho ba kỳ hạn còn lại, gồm 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, khách hàng gửi tiền thông qua kênh online cũng được hưởng mức lãi suất ngang bằng với tại quầy như trên.

OceanBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất 0,2%/năm dành cho những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm trong thời gian ngắn, từ 1 - 3 tuần, hoặc gửi không kỳ hạn.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,30

3,30

02 tháng

3,40

3,40

03 tháng

3,50

3,50

04 tháng

3,50

3,50

05 tháng

3,50

3,50

06 tháng

5,30

5,30

07 tháng

5,30

5,30

08 tháng

5,40

5,40

09 tháng

5,40

5,40

10 tháng

5,50

5,50

11 tháng

5,80

5,80

12 tháng

6,10

6,10

13 tháng

6,10

6,10

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Không đổi so với tháng trước, lãi suất tiết kiệm của OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 9 vẫn ổn định trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Trong đó, hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng tiếp tục có mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm.

Đối với các phương thức lĩnh lãi khác, OceanBank triển khai mức lãi suất thấp hơn so với lĩnh lãi cuối kỳ, cụ thể: 2,72 - 4,39%/năm (lĩnh lãi đầu kỳ), 2,79 - 4,5%/năm (lĩnh lãi hàng tháng) và 4,42 - 4,52%/năm (lĩnh lãi hàng quý). Trong đó, phương thức thức lĩnh lãi hàng quý chỉ dành cho doanh nghiệp gửi tiền với kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Trường hợp khách hàng doanh nghiệp muốn gửi tiền Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất tiền gửi khi này dao động trong khoảng 0,1 - 0,15%/năm và chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.