Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 8/2021

Bước sang tháng 8/2021, phạm vi lãi suất tiền gửi tại ngân hàng OceanBank vẫn được giữ nguyên. Mức cao nhất hiện là 6,6%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 18 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Cập nhật lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 9/2021

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Trong tháng 8 này, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục triển khai biểu lãi suất tiền gửi đã áp dụng trước đó đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Ở thời điểm hiện tại, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại quầy và thông qua kênh online đều được hưởng mức lãi suất tương đương.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt được huy động tại mức 3,3%/năm và 3,4%/năm. Các kỳ hạn có chung mức lãi suất 3,5%/năm là kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng.

Tiếp đến, khách hàng chọn gửi tiền với kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất là 5,3%/năm; kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng là 5,4%/năm. Đối với hai kỳ hạn tiếp theo là 10 tháng và 11 tháng, lãi suất ngân hàng tiếp tục được ấn định tại mức tương ứng là 5,5%/năm và 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới nhất tháng 8/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Với những khoản tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, mức lãi suất được OceanBank quy định khá cao, trên ngưỡng 6%/năm. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cùng nhận mức 6,1%/năm, kế đến là kỳ hạn 15 tháng với mức 6,25%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho ba kỳ hạn còn lại, gồm 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, ổn định tại mức 6,6%/năm trong tháng 8. Đây cũng là mức cao nhất dành cho đối tượng khách hàng cá nhân khi giao dịch tiền gửi tại ngân hàng này.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm trong thời gian ngắn, từ 1 - 3 tuần, hoặc gửi không kỳ hạn, OceanBank tiếp tục áp dụng mức lãi suất không đổi khá thấp là 0,2%/năm.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,30

3,30

02 tháng

3,40

3,40

03 tháng

3,50

3,50

04 tháng

3,50

3,50

05 tháng

3,50

3,50

06 tháng

5,30

5,30

07 tháng

5,30

5,30

08 tháng

5,40

5,40

09 tháng

5,40

5,40

10 tháng

5,50

5,50

11 tháng

5,80

5,80

12 tháng

6,10

6,10

13 tháng

6,10

6,10

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tương tự như phân khúc khách hàng cá nhân, lãi suất tiết kiệm của OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng duy trì không đổi trong tháng 8 này.

Đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, doanh nghiệp sẽ được hưởng phạm vi lãi suất từ 2,8%/năm đến 4,6%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm được triển khai với hai kỳ hạn dài nhất là 12 tháng và 24 tháng.

Trường hợp chọn các phương thức lĩnh lãi khác, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận mức lãi suất thấp hơn so với lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, lãi suất dành cho lĩnh lãi đầu kỳ là 2,72 - 4,39%/năm, lãi suất dành cho lĩnh lãi hàng tháng là 2,79 - 4,5%/năm và lãi suất dành cho lĩnh lãi hàng quý là 4,42 - 4,52%/năm. Trong đó, phương thức thức lĩnh lãi hàng quý chỉ được triển khai cho kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng.

Với những doanh nghiệp muốn gửi tiền Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, lãi suất tiền gửi khi này dao động trong khoảng 0,10 - 0,15%/năm và chỉ áp dụng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn
Hình ảnh cầu vượt sông Đạm Thủy ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang xây dựng
Cầu vượt sông Đạm Thủy nối xã Thủy An và phường Hồng Phong thuộc thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng.