Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 9/2021 ổn định

Bước sang tháng 9, ngân hàng LienVietPostBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất đã phát hành hồi đầu tháng 8. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 6,99%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 10/2021

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank với sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường

Theo ghi nhận vào ngày 3/9, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi cũ dành cho sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường. Phương thức lĩnh cuối kỳ hiện được triển khai với phạm vi lãi suất dao động trong khoảng 3,1 - 6,99%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 60 tháng.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 3,1%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng nhận mức 3,4%/năm. Tiếp đó, lãi suất tiết kiệm dành cho các kỳ hạn 6 - 11 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4%/năm.

Tương tự, các kỳ hạn còn lại vẫn được ngân hàng huy động với mức lãi suất trên 5%/năm. Trong đó, kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng có cùng mức lãi suất là 5,6%/năm và kỳ hạn 48 tháng là 5,7%/năm. Lưu ý, LienVietPostBank sẽ áp dụng lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ là 6,99%/năm đối với các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục tại kỳ hạn 13 tháng với số dư từ 300 tỷ đồng trở lên.

Ở thời điểm hiện tại, các khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ có kỳ hạn 60 tháng đang được ngân hàng huy động với mức lãi suất cao nhất là 6,99%/năm.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 8/2021 ổn định - Ảnh 1.

Nguồn: LienVietPostBank

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng, lãi suất ngân hàng LienVietPostBank cũng được giữ nguyên trong tháng này. Theo đó, mức thấp nhất là 3,1%/năm dành cho kỳ hạn 2 tháng; kế đến là 3,39%/năm dành cho kỳ hạn 3 tháng và 4 tháng; 3,38%/năm với kỳ hạn 5 tháng. Tương tự, các kỳ hạn còn lại ghi nhận mức lãi suất không đổi: 3,93 - 3,97%/năm (kỳ hạn 6 - 11 tháng), 5,15 - 5,46%/năm (kỳ hạn 12 - 48 tháng) và 6,01%/năm (kỳ hạn 60 tháng).

Trường hợp khách hàng chọn phương thức lĩnh lãi hàng quý, lãi suất ngân hàng lúc này dao động trong khoảng 3,96 - 6,04%/năm. Còn nếu có nhu cầu nhận lãi trả trước, khách hàng gửi tiết kiệm sẽ hưởng mức lãi suất trong khoảng 3,09 - 5,3%/năm.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chọn các kỳ hạn ngắn ngày, từ 1 tuần đến 3 tuần, với mức lãi suất là 0,1%/năm và chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,09

-

-

3,1

02 tháng

3,08

3,10

-

3,1

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

3,92

3,97

3,98

4

07 tháng

3,90

3,96

-

4

08 tháng

3,89

3,95

-

4

09 tháng

3,88

3,95

3,96

4

10 tháng

3,87

3,94

-

4

11 tháng

3,85

3,93

-

4

12 tháng

5,30

5,46

5,49

5,6

13 tháng (*)

5,28

5,45

-

5,6

15 tháng

5,23

5,42

5,45

5,6

16 tháng

5,21

5,41

-

5,6

18 tháng

5,16

5,39

5,41

5,6

24 tháng

5,03

5,32

5,34

5,6

25 tháng

5,01

5,31

-

5,6

36 tháng

4,79

5,19

5,21

5,6

48 tháng

4,64

5,15

5,17

5,7

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Nguồn: LienVietPostBank

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.