Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 8/2021 giảm tại một số kỳ hạn

Trong tháng 8, ngân hàng LienVietPostBank điều chỉnh giảm lãi suất tại một số kỳ hạn. Song, mức lãi suất cao nhất vẫn là 6,99%/năm được huy động cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 8/2021

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank với sản phẩm tiết kiệm kỳ hạn thường

Theo ghi nhận vào ngày 6/8, biểu lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có sự thay đổi tại một số kỳ hạn. Xét về phương thức lĩnh cuối kỳ, phạm vi lãi suất hiện dao động trong khoảng 3,1 - 6,99%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có cùng mức lãi suất là 3,1%/năm, các kỳ hạn 3 - 5 tháng đang có chung mức không đổi là 3,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm của các kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 4%/năm, với kỳ hạn 6 - 8 tháng giảm 0,2 điểm % và kỳ hạn 9 -11 tháng giảm 0,4 điểm % so với tháng trước.

Các kỳ hạn còn lại vẫn được ngân hàng ấn định với mức lãi suất cũ. Theo đó, khách hàng có khoản tiền gửi từ 12 đến 36 tháng sẽ hưởng mức 5,6%/năm và kỳ hạn 48 tháng hưởng mức 5,7%/năm.

Lưu ý, đối với các khoản tiền gửi mở mới hoặc tái tục tại kỳ hạn 13 tháng với số dư từ 300 tỷ đồng trở lên, LienVietPostBank áp dụng lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ là 6,99%/năm.

Mức lãi suất cao nhất là 6,99%/năm tiếp tục được triển khai cho kỳ hạn dài nhất là 60 tháng.

Lãi suất ngân hàng LienVietPostBank tháng 8/2021 giảm tại một số kỳ hạn - Ảnh 1.

Nguồn: LienVietPostBank

Tương tự như lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng LienVietPostBank dành cho phương thức lĩnh lãi hàng tháng tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng cũng thấp hơn so với tháng 7. Cụ thể, khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng hiện được quy định mức lãi suất là 3,97%/năm (giảm 0,19 điểm %), kỳ hạn 7 - 8 tháng là 3,95 - 3,96%/năm (giảm 0,2 điểm %), kỳ hạn 9 - 11 tháng là 3,93 - 3,95%/năm (giảm 0,39 điểm %).

Mức lãi suất của các kỳ hạn còn lại thuộc phương thức này không có biến đổi mới trong tháng này. Theo ghi nhận, mức cao nhất là 6,01%/năm được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng quý, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng lần lượt giảm 0,2 điểm % và 0,39 điểm % trong tháng này, hiện ở mức tương ứng là 3,98%/năm và 3,96%/năm. Các kỳ hạn còn lại vẫn được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất cũ.

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận lãi trả trước, LienVietPostBank hiện cho huy động lãi suất trong khoảng 3,09 - 5,3%/năm. Trong đó, lãi suất các kỳ từ 6 tháng đến 11 tháng giảm 0,19 - 0,37 điểm % so với ghi nhận hồi tháng 7.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể chọn gửi tiền trong thời gian ngắn hơn, từ 1 tuần đến 3 tuần, với mức lãi suất khá thấp là 0,1%/năm, áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

-

-

-

0,1

02 tuần

-

-

-

0,1

03 tuần

-

-

-

0,1

01 tháng

3,09

-

-

3,1

02 tháng

3,08

3,1

-

3,1

03 tháng

3,37

3,39

-

3,4

04 tháng

3,36

3,39

-

3,4

05 tháng

3,35

3,38

-

3,4

06 tháng

3,92

3,97

3,98

4

07 tháng

3,90

3,96

-

4

08 tháng

3,89

3,95

-

4

09 tháng

3,88

3,95

3,96

4

10 tháng

3,87

3,94

-

4

11 tháng

3,85

3,93

-

4

12 tháng

5,30

5,46

5,49

5,6

13 tháng (*)

5,28

5,45

-

5,6

15 tháng

5,23

5,42

5,45

5,6

16 tháng

5,21

5,41

-

5,6

18 tháng

5,16

5,39

5,41

5,6

24 tháng

5,03

5,32

5,34

5,6

25 tháng

5,01

5,31

-

5,6

36 tháng

4,79

5,19

5,21

5,6

48 tháng

4,64

5,15

5,17

5,7

60 tháng

5,18

6,01

6,04

6,99

Nguồn: LienVietPostBank

chọn
TP Phủ Lý có 5 dự án nhà ở hơn tỷ USD mời đầu tư trong 4 tháng, lọt 'mắt xanh' nhiều doanh nghiệp
Từ tháng 12/2022 đến nay, Hà Nam liên tục phát thông báo tìm chủ cho 5 dự án khu đô thị, khu dân cư tại TP Phủ Lý với tổng số vốn hơn 24.000 tỷ đồng. Đến nay, 3/5 dự án đã có nhà đầu tư đăng ký tham gia thực hiện.