Lãi suất ngân hàng Sacombank ổn định trong tháng 8/2021

Tại thời điểm khảo sát ngày 8/8, lãi suất cao nhất tại ngân hàng Sacombank được ghi nhận ở mức 6,4%/năm cho hình thức gửi tiết kiệm online tại kỳ hạn 36 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống

Hiện tại, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được huy động khung lãi suất từ 3,1%/năm đến 6,3%/năm đối với hình thức gửi tiền tại quầy cho khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Sacombank ổn định trong tháng 8/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Cụ thể như sau, khách hàng gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng được hưởng lãi suất là 3,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Sacombank tại kỳ hạn 2 tháng được huy động ở mức 3,2%/năm. 

Trong khi đó, mức lãi suất tiền gửi 3,3%/năm được áp dụng đồng thời cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng. Tại kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng Sacombank đang triển khai lãi suất là 4,6%/năm. 

Khi gửi tiết kiệm tại quầy cho các kỳ hạn 7 - 8 tháng, khách hàng sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 4,8%/năm. Đối với những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng sẽ được huy động lãi suất là 4,9%/năm. 

Tại kỳ hạn 12 tháng, lãi suất ngân hàng được triển khai ở mức 5,5%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất tiền gửi cao nhất cho hình thức gửi tiết kiệm truyền thống đang được áp dụng tại ngân hàng Sacombank là 6,3%/năm với kỳ hạn 13 tháng (áp dụng với tiền gửi tối thiểu là 300 tỷ đồng).

Nếu khách hàng có nhu cầu tái tục tài khoản tiết kiệm với số dư dưới 300 tỷ đồng/tài khoản thì ngân hàng Sacombank sẽ dựa theo mức lãi suất tiết kiệm cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất áp dụng cho các hình thức nhận lãi khác cũng được quy đổi tương ứng dựa theo hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Tại những kỳ hạn dài hơn là 15 tháng và 18 tháng, mức lãi suất được triển khai tương ứng là 5,6%/năm và 5,8%/năm. 

Tại hai kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, ngân hàng Sacombank đang huy động lãi suất lần lượt là 6%/năm và 6,1%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Sacombank ổn định trong tháng 8/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Sacombank

Lãi suất ngân hàng Sacombank áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online

Khách hàng gửi tiền tiết kiệm online được hưởng lãi suất từ 3,4%/năm đến 6,4%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, cao hơn so với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy. 

Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được huy động lãi suất tương ứng từ 3,4%/năm đến 3,6%/năm. 

Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 15 tháng, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng lãi suất từ 4,9%/năm đến 5,9%/năm.

Tại các kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng, ngân hàng đang áp dụng lãi suất tương ứng là 6,1%/năm và 6,3%/năm 

Mức  lãi suất cao nhất của ngân hàng Sacombank hiện tại là 6,4%/năm dành riêng cho tiền gửi online có kỳ hạn 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Lãi suất ngân hàng Sacombank ổn định trong tháng 8/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Sacombank


chọn