Lãi suất ngân hàng VietinBank ổn định trong tháng 3/2022

Trong tháng 3, ngân hàng VietinBank tiếp tục triển khai khung lãi suất từ 3,1%.năm đến 5,6%/năm đối với phân khúc khách hàng cá nhân, nhận lãi cuối kỳ. Tương tự, biểu lãi suất của khách hàng doanh nghiệp cũng không có thay đổi mới so với hồi tháng trước.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 1/3, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn duy trì biểu lãi suất ổn định trong khoảng 3,1%/năm - 5,6%/năm, áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân. 

Lãi suất ngân hàng VietinBank ổn định trong tháng 3/2022 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Trong đó, khách hàng khi gửi tiền có thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn là 3,1%/năm. Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng cho đến dưới 6 tháng sẽ được ấn định lãi suất tiền gửi là 3,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất ngân hàng VietinBank được triển khai chung một mức là 4%năm. Với những kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng trở lên, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 5,6%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank ở thời điểm hiện tại.

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất vẫn đang được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng VietinBank cũng không có bất cứ thay đổi mới nào. Phạm vi lãi suất vẫn được triển khai từ 3%/năm đến 4,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến hơn 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Cụ thể như sau, lãi suất ngân hàng áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng là 3%/năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng - dưới 6 tháng đều sẽ được triển khai chung một mức lãi suất là 3,3%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng thì lãi suất được hưởng vẫn ổn định ở mức 3,7%/năm. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm cao nhất được ghi nhận cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp là 4,9%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Lãi suất ngân hàng được huy động cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng và không kỳ hạn vẫn sẽ tiếp tục được duy trì ở mức chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn
Tiến độ dự án Bình Giang hơn nghìn tỷ của doanh nghiệp nhà HUD tại Hải Dương
Hudland - công ty con của HUD đang triển khai 2 dự án, trong đó có khu dân cư 1.224 tỷ đồng tại huyện Bình Giang, Hải Dương. Dự án này hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục giai đoạn 1.