Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 5/2022 ổn định

Trong tháng 5, ngân hàng VietinBank tiếp tục duy trì sự ổn định so với tháng trước. Mức lãi suất cao nhất áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân là 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tiếp tục duy trì khung lãi suất huy động vốn ổn định trong khoảng 3,1%/năm - 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Mức lãi suất 3,1%/năm hiện đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 3 tháng. Tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất ngân hàng được triển khai chung là 3,4%/năm.

Đối với những kỳ hạn 6 - dưới 12 tháng, lãi suất tiết kiệm vẫn được áp dụng ổn định là 4%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng chung lãi suất là 5,6%/năm, đây cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank.

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất huy động vốn vẫn đang được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, phạm vi lãi suất được triển khai cho khách hàng doanh nghiệp cũng không có sự thay đổi mới. Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank vẫn được duy trì ổn định từ 3%/năm đến 4,9%/năm, hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung mức là 3%/năm. Tại các kỳ hạn 3 tháng - dưới 6 tháng, các khoản tiền gửi đều được ấn định chung là 3,3%/năm.

Mức lãi suất 3,7%/năm được áp dụng chung cho các khoản tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng - dưới 12 tháng. Với những kỳ hạn tiền gửi dài hơn từ 12 tháng trở lên, lãi suất tiền gửi vẫn đang được niêm yết ở mức 4,9%/năm, cao nhất đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng hoặc không kỳ hạn sẽ vẫn chỉ hưởng lãi suất ở mức 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn
Hình ảnh KCN hơn 500 ha đang thu hút doanh nghiệp ở ven biển Nam Định
KCN Dệt may Rạng Đông giai đoạn 1 có diện tích gần 520 ha, kết nối trực tiếp với nhiều tuyến đường thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.