Lãi suất tháng 12/2021 cao nhất tại ngân hàng VPBank là 6,2%/năm

Ngân hàng VPBank không có thay đổi mới cho biểu lãi suất tại tất cả các kỳ hạn trong tháng 12. Khung lãi suất vẫn được triển khai trong khoảng 3%/năm - 5,4%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền trực tiếp tại quầy, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 1/2022

Bước sang tháng 12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục giữ nguyên khung lãi suất của tháng trước. 

Lãi suất tháng 12/2021 cao nhất tại ngân hàng VPBank là 6,2%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Cụ thể, các mức lãi suất tiền gửi sẽ được ấn định dựa trên từng hạn mức tiền gửi nhất định. Những hạn mức tiền gửi hiện đang được triển khai tại ngân hàng VPBank bao gồm: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, lãi suất được áp dụng trong khoảng 3%/năm - 4%/năm, lần lượt tương ứng cho các hạn mức tiền gửi cụ thể. 

Cụ thể, đối với kỳ hạn 1 tháng có hạn mức từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất là 3,2%/năm. Tại kỳ hạn 2 tháng và cùng một hạn mức tiền gửi, lãi suất ngân hàng VPBank hiện đang triển khai là 3,7%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền có hạn mức dưới 50 tỷ đồng với kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng VPBank tiếp tục duy trì lãi suất từ 4,5%/năm đến 5%/năm. Khung lãi suất huy động vốn cho các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng vẫn là 4,6%/năm - 4,9%/năm. 

Lãi suất tiết kiệm cho các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng vẫn được ấn định từ 4,8%/năm đến 5,1%/năm. Tại những kỳ hạn dài hơn là từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất mà khách hàng sẽ được hưởng nằm trong khoảng 4,9%/năm - 5,2%/năm, tương đương với từng hạn mức tiền gửi cụ thể. 

Khi khách hàng gửi tiền có hạn mức trên 50 tỷ đồng tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng cùng một mức lãi suất ngân hàng là 4%/năm. Tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất huy động vốn là 5,1%/năm. Tiền gửi tại hai kỳ hạn 12 - 13 tháng có lãi suất là 5,3%/năm, các kỳ hạn từ 15 tháng đến 36 tháng tiếp tục có lãi suất là 5,4%/năm. Riêng những khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng sẽ được áp dụng chung lãi suất là 5%/năm. 

Trường hợp, khách hàng khi gửi tiền trong thời gian ngắn hạn chỉ khoảng 1- 3 tuần thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi. 

Lãi suất tháng 12/2021 cao nhất tại ngân hàng VPBank là 6,2%/năm - Ảnh 2.

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Khung lãi suất cho các khoản tiền gửi Online vẫn được ngân hàng VPBank giữ nguyên trong tháng 12. 

Trong đó, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng biểu lãi suất từ 3,2%/năm đến 6,2%/năm lần lượt tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. So với hình thức gửi trực tiếp tại quầy thì hình thức gửi tiền online được triển khai mức lãi suất cao hơn ở nhiều kỳ hạn nhất định. 

Hiện tại, ngân hàng VPBank đang triển khai ngưỡng lãi suất cao nhất là 6,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Lãi suất tháng 12/2021 cao nhất tại ngân hàng VPBank là 6,2%/năm - Ảnh 3.

Nguồn: VPBank

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.