Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 12/2021 cao nhất 5,6%/năm

Ngân hàng VietinBank trong tháng 12 vẫn duy trì khung lãi suất cũ của tháng trước. Hiện tại, phân khúc khách hàng cá nhân tiếp tục được hưởng lãi suất tiền gửi từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 1/2022

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) không có thay đổi mới cho biểu lãi suất huy động vốn trong tháng 12 cho cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và tổ chức. 

Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 12/2021 cao nhất 5,6%/năm - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Khách hàng cá nhân được áp dụng khung lãi suất tiết kiệm trong khoảng 3,1%/năm - 5,6%/năm, tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

Theo đó, mức lãi suất 3,1%/năm hiện vẫn được ấn định cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - dưới 3 tháng. Khi tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất ngân hàng VietinBank được huy động chung mức là 3,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, ngân hàng VietinBank tiếp tục huy động ở mức 4%/năm. Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng trong thời điểm hiện tại là 5,6%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Trong trường hợp khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất vẫn tiếp tục được duy trì ở mức chỉ 0,1%/năm. Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3,1

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3,1

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

4

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

4

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

4

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

4

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

4

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

4

12 tháng

5,6

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

5,6

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

5,6

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

5,6

36 tháng

5,6

Trên 36 tháng

5,6

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng VietinBank cũng không có bất cứ thay đổi nào về lãi suất. Khung lãi suất vẫn được duy trì trong khoảng 3%/năm - 4,9%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến hơn 36 tháng. 

Cụ thể như sau, lãi suất ngân hàng triển khai cho các kỳ hạn 1 tháng - dưới 3 tháng là 3%/năm. Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng đều được ấn định ở cùng mức 3,3%/năm. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung mức là 3,7%/năm. Mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp hiện nay là 4,9%/năm tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Lãi suất tiền gửi được ngân hàng VietinBank huy động cho các khoản tiền gửi dưới 1 tháng và không kỳ hạn vẫn sẽ tiếp tục được duy trì ở mức chỉ 0,2%/năm.

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

3

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

3

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

3,3

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

3,3

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

3,3

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

3,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

3,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

3,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

3,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

3,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

3,7

12 tháng

4,9

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

4,9

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

4,9

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

4,9

36 tháng

4,9

Trên 36 tháng

4,9

Nguồn: Vietinbank

chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.