Lãi suất ngân hàng OceanBank mới cập nhật tháng 12/2021

Trong tháng này, khung lãi suất tiền gửi dành cho cá nhân và doanh nghiệp tại ngân hàng OceanBank vẫn ổn định ở mức cũ. Ghi nhận cho thấy, lãi suất cao nhất được ngân hàng huy động là 6,6%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 1/2022

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Bước sang tháng cuối cùng của năm, Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi dành cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện tại, khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại quầy và thông qua kênh online sẽ nhận cùng phạm vi lãi suất.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm được triển khai cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,3%/năm và 3,4%/năm. Tiếp đến là kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng với cùng mức 3,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng với cùng mức 5,3%/năm.

Tương tự, hai kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng tiếp tục có chung mức lãi suất ngân hàng là 5,4%/năm; hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng có mức lãi suất tương ứng là 5,5%/năm và 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank mới cập nhật tháng 12/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: OceanBank

Hiện tại, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho các khoản tiền có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên đều nằm trên ngưỡng 6%/năm: 6,1%/năm (kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng), 6,25%/năm (kỳ hạn 15 tháng) và cao nhất là 6,6%/năm (kỳ hạn 18 - 36 tháng).

Nếu có nhu cầu gửi tiết kiệm trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần hoặc gửi không kỳ hạn, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất không đổi khá thấp là 0,2%/năm tại OceanBank.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,20

0,20

1 tuần

0,20

0,20

2 tuần

0,20

0,20

3 tuần

0,20

0,20

01 tháng

3,30

3,30

02 tháng

3,40

3,40

03 tháng

3,50

3,50

04 tháng

3,50

3,50

05 tháng

3,50

3,50

06 tháng

5,30

5,30

07 tháng

5,30

5,30

08 tháng

5,40

5,40

09 tháng

5,40

5,40

10 tháng

5,50

5,50

11 tháng

5,80

5,80

12 tháng

6,10

6,10

13 tháng

6,10

6,10

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,60

6,60

24 tháng

6,60

6,60

36 tháng

6,60

6,60

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tương tự như khách hàng cá nhân, lãi suất tiết kiệm của OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp cũng tiếp tục ổn định trong tháng 12 này.

Đối với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng hiện đang triển khai biểu lãi suất trong khoảng 2,8 - 4,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Trong đó, hai kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng có mức lãi suất cao nhất là 4,6%/năm.

Tương tự, các phương thức lĩnh lãi khác cũng ghi nhận khung lãi suất không đổi so với tháng trước như sau: lĩnh lãi đầu kỳ (2,72 - 4,39%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (2,79 - 4,5%/năm) và lĩnh lãi hàng quý (4,42 - 4,52%/năm).

Trường hợp doanh nghiệp muốn gửi tiền Over Night hoặc trong thời gian ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần, ngân hàng hiện quy định khoảng lãi suất 0,1 - 0,15%/năm và chỉ áp dụng với phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,10

 

 

Over Night

0,10

 

 

 

1 tuần

0,15

 

 

 

2 tuần

0,15

 

 

 

3 tuần

0,15

 

 

 

01 tháng

2,80

2,72

 

 

02 tháng

2,80

2,72

2,79

 

03 tháng

3,00

2,91

2,99

 

04 tháng

3,00

2,91

2,98

 

05 tháng

3,00

2,91

2,98

 

06 tháng

3,50

3,38

3,47

 

07 tháng

3,50

3,38

3,47

 

08 tháng

3,50

3,38

3,46

 

09 tháng

3,60

3,47

3,55

 

10 tháng

3,60

3,47

3,55

 

11 tháng

3,60

3,47

3,54

 

12 tháng

4,60

4,39

4,50

4,52

24 tháng

4,60

4,39

4,40

4,42

Nguồn: OceanBank

chọn