Ngân hàng VIB cập nhật bảng lãi suất mới nhất trong tháng 12/2021

Ngân hàng VIB tiếp tục triển khai khung lãi suất tiền gửi cho tất cả các hạn mức tiền gửi tại các kỳ hạn khác nhau. Mức lãi suất cao nhất được ghi nhận trong thời điểm này là 6,19%/năm áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm trực tiếp tại ngân hàng, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VIB tháng 1/2022

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vẫn duy trì biểu lãi suất tiết kiệm từ 3,3%/năm đến 6,19%/năm áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân, hình thức nhận lãi cuối kỳ. Ngân hàng VIB tiếp tục triển khai lãi suất theo từng hạn mức tiền gửi cụ thể là: 10 triệu - dưới 300 triệu đồng; 300 triệu - dưới 3 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên. 

Ngân hàng VIB cập nhật bảng lãi suất mới nhất trong tháng 12/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)

Mức lãi suất từ 3,3%/năm - 3,5%/năm tiếp tục được ấn định cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 5 tháng với hạn mức từ 10 triệu - dưới 300 triệu đồng. Khách hàng khi gửi tiền từ 300 triệu trở lên với các kỳ hạn này sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng tương ứng từ 3,4%/năm đến 3,6%/năm. 

Trong cùng hạn từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, Ngân hàng VIB tiếp tục huy động cùng một mức lãi suất là 5%/năm. Hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên cho những kỳ hạn tương đương hiện đang được huy động lãi suất ở mức 5,1%/năm. 

Áp dụng riêng cho các khoản tiền gửi từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc các khoản tiền gia hạn tự động được gửi trước ngày 11/10/2016 cho kỳ hạn 12 - 13 tháng, lãi suất vẫn được duy trì là 6,19%/năm. 

Đối với hai kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng, lãi suất ngân hàng VIB được triển khai tương ứng là 5,6%/năm và 5,7%/năm với hạn mức tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng. Trong trường hợp, khách hàng gửi từ 300 triệu đồng trở lên thì lãi suất áp dụng cho mỗi kỳ hạn sẽ là 5,7%/năm - 5,8%/năm. 

Lãi suất được áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng hiện vẫn đang được ấn định ở mức 5,8%/năm tại các kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng. Đối với khoản tiền gửi có hạn mức trên 300 triệu đồng, lãi suất huy động cho các kỳ hạn tương ứng lên 5,9%/năm. 

Trong trường hợp, các khoản tiền gửi có kỳ hạn gửi dưới 1 tháng, lãi suất vẫn sẽ được ngân hàng giữ nguyên không đổi là 0,2%/năm. Trong trường hợp, khách hàng muốn tất toán những khoản tiết kiệm trước thời hạn thì lãi suất không kỳ hạn được áp dụng là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn (tháng)

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,3%

3,4%

3,4%

6 tháng

5%

5,1%

5,1%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,4%

3,5%

3,5%

3, 4, 5 tháng

3,5%

3,6%

3,5%

7 tháng

5%

5,1%

5,1%

8 tháng

5%

5,1%

5,1%

9 tháng

5%

5,1%

5,1%

10 tháng

5%

5,1%

5,1%

11 tháng

5%

5,1%

5,1%

12, 13 tháng

6,19%

6,19%

6,19%

15 tháng

5,6%

5,7%

5,7%

18 tháng

5,7%

5,8%

5,8%

24 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

36 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Đối với hình thức gửi tiết kiệm online, ngân hàng VIB cũng giữ nguyên khung lãi suất của tháng 11. Cụ thể, các hạn mức tiền gửi đang được triển khai như sau: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.

Biểu lãi suất hiện đang được triển khai từ 3,4%/năm đến 5,9%/năm. So với hình thức gửi tiền tiết kiệm tại quầy, khách hàng khi gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất tiền gửi cao hơn 0,1%/năm tại hầu hết các kỳ hạn. 

 

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

3,4%

3,5%

3,5%

6 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,2%

0,2%

0,2%

2 tháng

3,5%

3,6%

3,6%

3, 4, 5 tháng

3,6%

3,7%

3,7%

7 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

8 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

9 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

10 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

11 tháng

5,2%

5,3%

5,3%

15 tháng

5,6%

5,7%

5,7%

18 tháng

5,7%

5,8%

5,8%

24 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

36 tháng

5,8%

5,9%

5,9%

Nguồn: VIB

Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng VIB được ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 6,19%/năm được áp dụng tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cho tất cả các hạn mức tiền gửi. 

 

 

chọn
Đề nghị quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ của doanh nghiệp BĐS trên tổng vốn chủ sở hữu
Bộ Tài chính, NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu quy định cụ thể tỷ lệ tổng dư nợ (tín dụng, trái phiếu) của doanh nghiệp trên tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thay vì trên tổng mức đầu tư của cả dự án.