Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank tháng 1/2022 mới nhất

Ngân hàng VPBank trong tháng 1/2022 có điều chỉnh tăng lãi suất tại các kỳ hạn. Khung lãi suất huy động vốn được triển khai từ 3,2%/năm đến 6,3%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền trực tiếp tại quầy, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 8/1, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) công bố biểu lãi suất mới được điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn so với tháng trước. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank tháng 1/2022 mới nhất - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)

Cụ thể như sau, các mức lãi suất ngân hàng đều được ấn định dựa trên từng hạn mức nhất định. Hiện tại, ngân hàng VPBank đang triển khai những hạn mức tiền gửi như sau: dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, mức lãi suất đang được áp dụng trong khoảng 3,2%/năm - 4%/năm tương ứng cho từng hạn mức riêng, tăng 0,2 điểm phần trăm so với tháng trước. Đối với kỳ hạn gửi 1 tháng có hạn mức từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng, mức lãi suất huy động vốn đang được áp dụng là 3,7%/năm. Đối với kỳ hạn 2 tháng có chung hạn mức tiền gửi, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 3,9%/năm.

Những khoản tiền gửi có hạn mức dưới 50 tỷ đồng có kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi của ngân hàng VPBank được triển khai ở mức 5,3%/năm - 5,7%/năm

Tại các kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, ngân hàng VPBank điều chỉnh lãi suất lên trong khoảng 5%/năm đến 6%/năm. Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng VPBank hiện đang áp dụng là 5,1%/năm đến 6,3%/năm, lần lượt tương ứng với từng hạn mức cụ thể.

Những khoản tiền gửi có hạn mức trên 50 tỷ đồng tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng cùng một mức lãi suất tiết kiệm là 4%/năm. Tại các kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất huy động vốn là 5,1%/năm. Tiền gửi tại hai kỳ hạn 12 - 13 tháng có lãi suất là 6%/năm, tăng 0,7 điểm phần trăm. Các kỳ hạn từ 15 tháng đến 24 tháng tiếp tục có lãi suất là 6,1%/năm%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng sẽ được áp dụng mức lãi suất cao nhất là 6,3%/năm. 

Trường hợp, khách hàng khi gửi tiền trong thời gian ngắn hạn chỉ khoảng 1- 3 tuần thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank tháng 1/2022 mới nhất - Ảnh 2.

Nguồn: VPBank

Lãi suất ngân hàng VPBank áp dụng cho tiền gửi online

Khung lãi suất cho các khoản tiền gửi Online cũng được ngân hàng VPBank điều chỉnh tăng ở một vài kỳ hạn nhất định. 

Trong đó, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng biểu lãi suất từ 3,5%/năm đến 6,5%/năm lần lượt tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. So với hình thức gửi trực tiếp tại quầy thì hình thức gửi tiền online được triển khai mức lãi suất cao hơn ở nhiều kỳ hạn nhất định. 

Hiện tại, ngân hàng VPBank đang triển khai ngưỡng lãi suất cao nhất là 6,5%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, với điều kiện hạn mức từ 50 tỷ đồng trở lên. 

Cập nhật lãi suất ngân hàng VPBank tháng 1/2022 mới nhất - Ảnh 3.

Nguồn: VPBank

chọn
Quảng Bình mời đầu tư KĐT Lý Nhân hơn 1.800 tỷ, không bắt buộc dành 20% quỹ đất xây NOXH
KĐT Lý Nhân tại huyện Bố Trạch có quy mô gần 39 ha, dự kiến triển khai giai đoạn 2023 - 2028. Do nằm tại đô thị loại IV, dự án này không thuộc trường hợp bắt buộc dành 20% diện tích đất ở của dự án để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.