Cập nhật lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 1/2022

Trong tháng 1/2022, ngân hàng Indovina Bank vẫn tiếp tục giữ nguyên phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Hiện tại, lãi suất cao nhất tại ngân hàng này là 5,8%/năm.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 2/2022

Biểu lãi suất ngân hàng Indovina Bank áp dụng với tiền gửi VND

Theo ghi nhận vào ngày 7/1, Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi trong khoảng 3,1 - 5,8%/năm cho khách hàng cá nhân và 2,9 - 5,5%/năm cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể đối với khách hàng cá nhân, các kỳ hạn 1 - 3 tháng lần lượt có mức lãi suất không đổi là 3,1%/năm, 3,2%/năm và 3,4%/năm; các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có mức lãi suất tương ứng là 4,5%/năm và 4,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng cũng ổn định tại mức 5,5%/năm và 5,7%/năm. Tương tự, lãi suất cao nhất là 5,8%/năm vẫn được triển khai cho kỳ hạn 18 tháng và từ 24 tháng trở lên.

Đối với phương thức lĩnh lãi hàng tháng dành cho khách hàng cá nhân, ngân hàng cũng duy trì khung lãi suất tiết kiệm trong khoảng 3,2 - 5,57%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 2 tháng trở lên. Trong đó, kỳ hạn 18 tháng có mức cao nhất.

Cập nhật lãi suất ngân hàng Indovina Bank tháng 1/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Indovina Bank

Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp, ba kỳ hạn đầu lần lượt có mức lãi suất là 2,9%/năm, 3%/năm và 3,3%/năm. Hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng hiện có lãi suất tương ứng là 4,1%/năm và 4,3%/năm.

Tương tự với các kỳ hạn còn lại: 5,3%/năm (kỳ hạn 12 tháng), 5,4%/năm (kỳ hạn 13 tháng) và 5,5%/năm (kỳ hạn 18 và từ 24 tháng trở lên).

Nếu có nhu cầu lĩnh lãi hàng tháng, khách hàng doanh nghiệp sẽ nhận lãi suất ngân hàng Indovina Bank dao động trong khoảng 3 - 5,3%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 2 tháng trở lên.

 

DOANH NGHIỆP

CÁ NHÂN

Số tiền tối thiểu

5.000.000

5.000.000

Tiền gửi thanh toán (%/năm)

0,2

0,2

Tiền gửi kỳ hạn (%/năm)

KỲ HẠN

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

LÃI CUỐI KỲ

LÃI HÀNG THÁNG

1 Tuần

0,2

 

0,2

 

2 Tuần

0,2

 

0,2

 

3 Tuần

0,2

 

0,2

 

1 Tháng

2,9

 

3,1

 

2 Tháng

3

3

3,2

3,2

3 Tháng

3,3

3,29

3,4

3,39

6 Tháng

4,1

4,07

4,5

4,46

9 Tháng

4,3

4,24

4,7

4,63

12 Tháng

5,3

5,18

5,5

5,37

13 Tháng

5,4

5,26

5,7

5,54

18 Tháng

5,5

5,3

5,8

5,57

>= 24 Tháng

5,5

5,23

5,8

5,5

Nguồn: Indovina Bank

Ngoài ra, Indovina Bank cũng đưa ra mức lãi suất là 0,2%/năm dành cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền từ 1 tuần đến 3 tuần, chỉ áp dụng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Để mở tài khoản tiết kiệm, ngân hàng yêu cầu số tiền tối thiểu đối với cả hai đối tượng khách hàng là 5 triệu đồng. Biểu lãi suất trên được áp dụng cho khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi trên 10 tỷ đồng sẽ được áp dụng lãi suất thương lượng phù hợp với quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước. 

chọn
Một dự án gần 3.000 tỷ sắp thi công trong quý II, mang đến quỹ đất công nghiệp 75 ha cho vùng ven Hà Nội
Dự kiến trong quý II tới, CCN Đồng Than tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên sẽ bắt đầu thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Từ vị trí dự án này di chuyển đến địa phận Hà Nội chỉ mất hơn 10 km.