Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tháng 9/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Đông Á vẫn không đổi trong nhiều tháng liên tiếp và tiếp tục giữ nguyên trong khoảng 3,4%/năm - 6,3%/năm, dành cho kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Trong tháng 9, lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) ghi nhận vẫn không thay đổi so với tháng trước. Do đó, khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tiếp tục ấn định trong phạm vi từ 3,4%/năm đến 6,3%/năm tại kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á.

Cụ thể, tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng lãi suất tiết kiệm được niêm yết cùng mức 3,4%/năm. Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 8 tháng, lãi suất vẫn giữ ổn định ở mức 5,3%/năm.

Với các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng, Ngân hàng Đông Á quy định mức lãi suất chung là 5,3%/năm, trong khi tại kỳ hạn 12 tháng, huy động lãi suất là 5,8%/năm. 

Ngoài ra, lãi suất Ngân hàng Đông Á dành cho các khách hàng có khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng tiếp tục quy định ở mức 6,3%/năm. Tại ba kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng, lãi suất tiền gửi đều được ngân hàng niêm yết mức lãi suất chung là 6,1%/năm. 

Tương tự như tháng trước, lãi suất thấp nhất trong tháng này vẫn áp dụng đối với nhóm khách hàng gửi tiết kiệm ngắn hạn trong thời gian từ 1 tuần đến 3 tuần là 0,2%/năm. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng tiếp tục triển khai mức lãi suất 3,38%/năm - 6,11%/năm đối với các khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng tháng và 5,27%/năm - 5,88%/năm dành cho các khoản tiền gửi lĩnh lãi hàng quý. 

Trường hợp tính theo khung 360 ngày/năm, thì biểu lãi suất ngân hàng sẽ quy định như sau: Trả lãi hàng tháng (3,33%/năm - 6,03%/năm); trả lãi hàng quý (5,19%/năm - 5,8%/năm) và trả lãi cuối kỳ (3,35%/năm - 6,21%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng Đông Á mới nhất tháng 9/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tháng 9/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng với số tiền từ 10 triệu đồng trở lên, thì sẽ được cộng thêm biên độ lãi suất tùy theo số tiền gửi. 

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được cộng thêm lãi suất như sau:

- Từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng khách hàng được cộng thêm 0,1%/năm. 

- Từ 100 triệu đồng đến dưới dưới 500 triệu đồng cộng 0,12%/năm. 

- Từ 500 tỷ đồng đến dưới 1 tỷ đồng cộng 0,14%/năm.

- Từ 1 tỷ đồng đền dưới 500 tỷ đồng cộng 0,16%/năm.

- Từ 500 tỷ đồng trở lên cộng 0,5%/năm.

Riêng kỳ hạn từ 1 tháng trở lên lĩnh lãi cuối kỳ còn lại, nếu khách hàng có số tiền gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trở lên thì sẽ được cộng thêm biên độ từ 0,1%/năm đến 0,16%/năm. 

Biên độ cộng lãi suất theo số tiền gửi tại Ngân hàng Đông Á 

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á tháng 9/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng Đông Á.

chọn
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung
Theo Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng sẽ t ập trung phát triển kinh tế theo ba trụ cột gồm du lịch, kinh tế tri thức và trung tâm dịch vụ chất lượng cao, mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng động lực kinh tế miền Trung.