Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tiếp tục giữ ổn định trong tháng 9/2021

Lãi suất tiết kiệm thường tại Ngân hàng Bản Việt vẫn tiếp tục được duy trì trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm dành cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong tháng 9, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) áp dụng cho khách hàng cá nhân không thay đổi so với tháng trước. Vì vậy, biểu lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 1 - 60 tháng vẫn nằm trong phạm vi từ 3,8%/năm đến 6,7%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tiếp tục giữ ổn định trong tháng 9/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Trong đó, tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được niêm yết chung lãi suất 3,8%/năm. Với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi tiếp tục giữ nguyên ở mức 5,9%/năm.

Từ 7 tháng đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng vẫn được duy trì ở cùng mức 5,7%/năm. Tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng cũng không có sự thay đổi, tiếp tục niêm yết ở mức 6,2%/năm. 

Với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất không có sự điều chỉnh mới nên vẫn ấn định ở mức 6,3%/năm. Hai kỳ hạn 36 tháng và 48 tháng, quy định lãi suất tiết kiệm lần lượt là 6,5%/năm và 6,6%/năm. Còn lại tại kỳ hạn 60 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất là 6,7%/năm. 

Tuy nhiên, với các khoản tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất cùng ấn định ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, Ngân hàng Bản Việt cũng triển khai các hình thức trả lãi linh động khác như:

- Trả lãi trước: Lãi suất từ 3,7%/năm đến 5,8%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,75%/năm đến 6%/năm.

- Trả lãi theo quý: Lãi suất từ 5,6%/năm đến 6%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt dành cho hình thức tiết kiệm thông thường tháng 9/2021

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tiếp tục giữ ổn định trong tháng 9/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt đối với tiền gửi tiết kiệm online vẫn sẽ áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tuần đến 3 tuần, từ 1 tháng đến 24 tháng và lãi suất tại các kỳ hạn cũng không thay đổi so với tháng trước. Vì vậy, biểu lãi suất tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ dao động trong phạm vi từ 3,95%/năm đến 6,5%/năm. 

Bên cạnh lĩnh lãi cuối kỳ, Ngân hàng Bản Việt còn triển khai hai phương thức trả lãi linh hoạt khác là trả lãi trước (3,85%/năm - 6%/năm) và trả lãi hàng tháng (3,9%/năm - 6,25%/năm).

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Bản Việt

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tiếp tục giữ ổn định trong tháng 9/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.


chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.