Lâm Đồng dự kiến khởi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vào quý IV

Cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) có chiều dài khoảng 74 km, dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng. Lâm Đồng dự kiến khởi công tuyến cao tốc này vào quý IV năm nay.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. (Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng).

Thông tin từ Báo Lâm Đồng, cao tốc đoạn Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) đã được HĐND Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư và Thủ tướng Chính phủ đã giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 74 km, chiều rộng nền đường 17 m với 4 làn xe. Dự kiến tổng mức đầu tư 19.521 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước 7.761 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng mức đầu tư của dự án; phần vốn sở hữu các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 11.700 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng mức đầu tư.

Tính đến nay, dự án đã thực hiện công bố dự án, đăng tải thông tin về Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định ngay sau khi được phê duyệt; UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện xong các thủ tục giao nhà đầu tư đề xuất dự án lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án theo quy định.

Đồng thời, giao các sở, ngành, địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch và lộ trình đối với từng nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian thực hiện và hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Việc lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi cho đến nay đã được nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn hoàn thành khảo sát xây dựng, lập và trình báo cáo đầu kỳ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và đang hoàn thiện báo cáo cuối kỳ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định theo quy định.

Bên cạnh đó, hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được nhà đầu tư dự thảo báo cáo và tham vấn cộng đồng về dự thảo; đồng thời, đang hoàn thiện theo ý kiến tham vấn để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt.

Riêng về hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, Sở Nông nghiệp và Phá triển nông thôn đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác tận dụng lâm sản theo quy định với tổng diện tích đất rừng khoảng 3,07 ha đất rừng sản xuất, HĐND tỉnh cũng đã thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa khoảng 9,5 ha sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Các địa phương cũng đã sơ bộ thống kê, tính toán khối lượng, phạm vi, diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng và dự kiến quỹ đất tái định canh, tái định cư cho dự án cũng như triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, dự kiến kế hoạch thực hiện trong thời gian tới đó là: Hoàn thiện các hồ sơ bao gồm Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư trong quý I và quý II/2024; thực hiện công bố dự án ngay sau khi được phê duyệt.

Thực hiện khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án ngay sau khi nhà đầu tư đề xuất dự án nộp báo cáo cuối kỳ hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2024. Đồng thời chuẩn bị thủ tục để khởi công xây dựng các dự án tái định cư.

Sau khi có quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi dự án được phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong quý III/2024 và khởi công xây dựng công trình dự kiến vào đầu quý IV/2024.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.