LDG đặt mục tiêu hoàn thiện pháp lý các dự án, lãi kế hoạch 301 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.574 tỷ đồng (tăng 13,4%) và lãi sau thuế 301 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với kết quả thực hiện của năm 2020
LDG kế hoạch doanh thu trên 1.500 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

Dự án Marina Tower. (Ảnh: LDG Group).

HĐQT của CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, Mã: LDG) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với kế hoạch doanh thu thuần 1.574 tỷ đồng, tăng 13,4% và lãi sau thuế 301 tỷ đồng, cao gấp 23 lần so với kết quả thực hiện của năm 2020 (13 tỷ đồng).

Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bán hàng; đẩy mạnh phát triển quỹ đất đầu tư các dự án. 

Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất cấp các khoản vay, bảo lãnh cho công ty con với giá trị mỗi khoản không quá 20% tổng tài sản trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán, nhằm tối ưu hóa nguồn lực.

Tại ĐHĐCĐ tới đây, HĐQT LDG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Theo đó, LNST năm 2020 còn lại sau khi trích lập các quỹ là 12 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ phần lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Về kế hoạch phân phối LNST năm 2021, LDG dự kiến trích lập 3% cho quỹ khen thưởng; 2% cho quỹ phúc lợi; 2% cho quỹ đầu tư phát triển; 10% phần lãi sau thuế vượt kế hoạch thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho HĐQT; 10% phần lãi sau thuế vượt kế hoạch thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành.

HĐQT của LDG cũng sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.402 tỷ đồng lên thành 2.412 tỷ đồng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 1 triệu cổ phần, chiếm 0,42% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Trước đó (tháng 1/2021), HĐQT của LDG đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99,9% vốn góp tại Công ty TNHH Vạn Hương. Qua đó, LDG nhận quyền phát triển dự án Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng với giá nhận chuyển nhượng gần 110 tỷ đồng.

Dự án này có quy mô gần 496 ha, tọa lạc tại xã Vạn Bình, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư cho dự án dự kiến hơn 3.846 tỷ đồng. Phía LDG cho biết, lợi nhuận sau thuế thu về từ dự án dự kiến không thấp hơn 970 tỷ đồng.

chọn
NHNN: Nới room giúp người dân mua nhà ở xã hội, tăng nguồn lực cho doanh nghiệp
Theo đại diện NHNN, việc nới room nhằm giúp các tổ chức tín dụng có thêm nguồn lực, mở rộng tín dụng đối với những doanh nghiệp, tạo điều kiện cho những lĩnh vực mua nhà ở xã hội của người dân được khơi thông cũng như có nguồn lực để người dân mua nhà.