LDG Group chuyển nhượng một dự án chung cư lấy 280 tỉ đồng

Theo nghị quyết của HĐQT LDG Group, dự án Khu chung cư tại Lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên sẽ được chuyển nhượng cho Công ty CP Địa ốc Bình Nguyên với giá 280 tỉ đồng.

Công ty CP Đầu tư LDG vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng dự án Khu chung cư tại Lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên cho Công ty CP Địa ốc Bình Nguyên với giá chuyển nhượng dự án là 280 tỉ đồng. Doanh nghiệp này là công ty con của Đầu tư LDG.

Thông tin cụ thể về dự án chuyển nhượng, địa điểm tại lô C1, Khu đô thị mới Bình Nguyên, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Về diện tích sử dụng đất của dự án là 20.878 m2 (2,09 ha).

Trong đó, phần đất xây dựng chung cư khoảng 18.031 m2 tại lô C1 thuộc 07 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phần diện tích còn lại 2.847 m2 là đất cây xanh thuộc lô E7.

Về giá trị chuyển nhượng bao gồm giá trị quyền sử dụng khu đất thực hiện dự án, toàn bộ chi phí thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước liên quan đến khu đất như tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất và thuế, phí liên quan đến việc chuyển nhượng. 

Ngoài ra, các chi phí liên quan đến thủ tục pháp lí cho đến khi Địa ốc Bình Nguyên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dựng đất đối với khu đất cũng bao gồm trong giá trị chuyển nhượng.

Trước đó, vào đầu năm 2019, LDG từng nhận chuyển nhượng một phần dự án Khu chung cư cao tầng có diện tích 18.031 m2 (1,8 ha) thuộc Khu dân cư Bình Nguyên rộng 22 ha với giá trị nhận chuyển nhượng tối đa là 260 tỉ đồng.

chọn