LDG Group đặt mục tiêu lãi 300 tỷ đồng năm 2021, nhiều dự án lớn chưa xong pháp lý

LDG Group công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm nay lần lượt đạt 1.574 tỷ đồng và 301 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, mã: LDG) vừa công bố tài liệu trình đại hội đồng cổ đồng thường niên 2021, trong đó thông tin về kế hoạch kinh doanh trong năm nay của LDG với doanh thu dự kiến 1.574 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 301 tỷ đồng.

So sánh với kết quả thực hiện năm 2020, mục tiêu kinh doanh năm 2021 của LDG Group lần lượt tăng trưởng 13,4% đối với doanh thu và 22 lần đối với lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị LGD Group sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn tài trợ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy lế đến thời điểm phát hành. Dự kiến khi kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của LDG Group sẽ tăng lên 2.412 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, LDG Group cho biết sẽ không chia cổ tức và giữ lại toàn bộ lãi hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu nhằm nâng cao năng lực tài chính cho công ty.

Trong năm 2021, LDG Group có kế hoạch thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. Hiện mô hình đang được áp dụng tại LDG gồm Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Tổng giám đốc. Theo đó, mô hình đề xuất thay đổi sẽ không còn Ban Kiểm soát, thay vào đó là Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trực thuộc.

Cập nhật tình hình các dự án, trong năm 2021 LDG Group bàn giao hai dự án Sài Gòn Intela (vốn đầu tư 1.311 tỷ đồng) và Viva Park (1.059 tỷ đồng); sang năm 2022 sẽ bàn giao West Intela (373 tỷ đồng); năm 2023 bàn giao High Intela (934 tỷ đồng).

Ngoài ra, các dự án trọng điểm có vốn đầu tư lớn vẫn đang trong quá trình thực hiện thủ tục pháp lý, đơn cử là LDG Grand miền Bắc tại Hạ Long (25.951 tỷ đồng); LDG Grand miền Nam tại Bà Rịa (16.033 tỷ đồng); LDG Grand miền Trung tại Đà Nẵng (4.655 tỷ đồng); LDG Riverside tại Thủ Đức (3.911 tỷ đồng) và LDG Sky tại Bình Dương (2.944 tỷ đồng).

Tag:
chọn