Lịch cúp điện An Giang tuần này (20/9-27/9): Nhiều nhà ở Châu Đốc tạm ngừng cung cấp điện

Theo lịch cúp điện An Giang tuần này (20/9-27/9), dự kiến một số khu vực thuộc Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Thành, Chợ Mới Tân Châu,.... sẽ bị mất điện, các địa phương còn lại chưa cập nhật lịch cúp điện mới trong tuần này.

Lịch cúp điện An Giang tuần này (20/9-27/9)

Theo Công ty Điện lực Châu Thành, khu trạm bơm Tào Lê Núi Chóc Gù, xã Vĩnh Nhuậnbị cúp điện từ 11h00 đến 16h00 ngày 22/9.

Cúp điện Một phần thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn từ 8h00 đến 17h00 ngày 23/9.

Dưới đây là lịch cúp điện An Giang tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện Long Xuyên

Theo Công ty Điện lực Long Xuyên:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/20218:00:0012:00:00Một phần phường Bình Khánh
21/09/20218:00:0012:00:00Một phần phường Mỹ Phước
22/09/2021
8:00:0011:00:00Một phần phường Mỹ Xuyên
8:00:0013:00:00Một phần phường Mỹ Thới
8:00:0015:00:00Một phần xã Mỹ Hòa Hưng
13:00:0017:00:00Một phần phường Mỹ Long
23/09/2021
8:00:0011:30:00Một phần phường Mỹ Long
8:00:0015:00:00Một phần xã Mỹ Hòa Hưng
24/09/2021
8:00:0012:00:00Một phần phường Mỹ Long
8:00:0015:00:00Một phần Phường Mỹ Thới
26/09/2021
7:00:0017:00:00Một phần Phường Mỹ Hòa
7:00:0017:00:00Một phần xã Mỹ Khánh

Lịch cúp điện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/2021
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm Sáu Cà Nam Ranh Làng, xã Vĩnh Nhuận
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm Cầu Đông Thuận, xã Vĩnh Nhuận
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm HTX Nông Nghiệp Hòa A, xã Cần Đăng
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Hanh
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm Vĩnh Bình B, xã Vĩnh Hanh
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm Cầu Đông Thuận 1, xã Vĩnh Nhuận
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm HTX Nông Nghiệp Hòa AB3, xã Cần Đăng
8:00:0014:00:00Khu trạm bơm T15 Nam Ranh Làng, xã Tây Phú
11:00:0016:30:00Một phần thị trấn An Châu(khu vực Cầu gáo lớn rạch chắc cà đao)
22/09/2021
8:00:0016:30:00Khu trạm T14A Bình Mỹ, xã An Hòa
8:00:0011:00:00Khu trạm Mương Trâu 2, xã Bình Hòa
8:00:0012:00:00Khu trạm bơm Trà Nốp, xã Vĩnh Nhuận
8:00:0016:30:00Khu trạm UBND Xã An Hòa 2, xã An Hòa
8:00:0016:30:00Khu trạm Nguyễn Hoàng Long, xã An Hòa
8:00:0016:30:00Khu trạm bơm Bà Tam, xã An Hòa
9:00:0011:00:00Khu trạm Cty Thanh Nhựt Huy, xã Bình Hòa
11:00:0016:00:00Khu trạm bơm Tào Lê Núi Chóc Gù, xã Vĩnh Nhuận
23/09/20218:00:0016:30:00Một phần xã Bình Hòa(khu rạch Mương Tân hanh), xã Bình Hòa
24/09/20217:30:0016:30:00Một phần xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi (khu vực từ Cầu chợ Hòa Bình Thạnh đến UBND xã Vĩnh Lợi), xã Hòa Bình Thạnh

Lịch cúp điện Chợ Mới

Theo Công ty Điện lực Chợ Mới:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
23/09/20218:30:0015:00:00Khu vực Phủ Thờ Ông Ba thuộc xã Kiến An và nhánh rẽ Út Hương, xã Nhơn Mỹ
24/09/20218:30:0015:00:00Khu vực TBA Nguyễn Trung Phong, xã Bình Phước Xuân

Lịch cúp điện Châu Đốc

Theo Công ty Điện lực Châu Đốc:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/20217:30:0017:00:00Tuyến dân cư Vĩnh Hội Đông, xã Vĩnh Hội Đông
22/09/2021
7:30:0017:00:00CTY CP ĐNAG (Trạm T1B Vĩnh Ngươn), trụ 475CĐ/79/41/11/16 tuyến 475CĐ, phường Vĩnh Nguơn
7:30:0017:00:00Đại Đội Biên Giới Vĩnh Nguơn, trụ 475CĐ/79/41/11/8/2 tuyến 475CĐ, phường Vĩnh Nguơn
7:30:0017:00:00NTTS Nguyễn Văn Dũng; Trại cá Nguyễn Thị Phấn Thuộc Thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00thị trấn Hành Chánh phường Vĩnh Nguơn, trụ 475CĐ/79/41/11/13/1 tuyến 475CĐ, phường Vĩnh Nguơn
7:30:0017:00:00Chi Cục Thuế Huyện An Phú, trụ 472AP/33/1, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00Trạm bơm Lý Ngọc Long, trụ 472AP/29/5/1, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00Phòng Phát triển Nông nghiệp An Giang, trụ 472AP/50/1, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00Nhà Nghĩ Kim My 2, trụ 472AP/19A, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00Trung tam giai tri AP, trụ 472AP/29/5/3, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00Trường THCS Thủ Khoa Huân, trụ 471CĐ/59/8A/2 tuyến 471CĐ., phường Châu Phú B
7:30:0017:00:00Trạm cấp nước An Phú (XNĐN An Phú)
7:30:0017:00:00Tổ liên kết số 4 Nguyễn An Tâm, trụ 472AP/116/1, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
7:30:0017:00:00Phuong Tan (Le Thi Chua), trụ 472AP/54, tuyến 472AP, thị trấn An Phú
8:00:0011:00:00Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B; Đường Thủ Khoa Huân, dãy số chẵn từ Ngọc Gia Trang đến Hưng Nông, phường Châu Phú B
8:00:0011:00:00Đường Nguyễn Tri Phương từ Thủ Khoa Huân đến Hoàng Diệu, Phường Vĩnh Mỹ và Châu Phú B; Đường Thủ Khoa Huân, dãy số chẵn từ Ngọc Gia Trang đến Hưng Nông, phường Châu Phú B
23/09/2021
7:30:0017:00:00Đường Tao Ngộ, phường Núi Sam; Khách sạn Victoria Núi Sam; Cáp Treo Núi Sam (trên đỉnh núi), thuộc phường Núi Sam
7:30:0017:00:00Trạm Bơm Hà Bao 1, trụ 472AP/132, tuyến 472AP, xã Đa Phước
7:30:0017:00:00NMXL Minh Châu, trụ 472AP/185B/1 tuyến 472AP.
7:30:0017:00:00Cơ sở Phế Liệu Vương Cẩm Phùi, trụ 472AP/177/1 tuyến 472AP.
7:30:0017:00:00Cơ sở sản xuất giống KD cây trồng Hai Tâm (Phạm Thành Tâm), trụ 472AP/140B, tuyến 472AP, xã Đa Phước
7:30:0017:00:00Ấp 3 Vĩnh Hội Đông, xã vĩnh Hội Đông

Lịch cúp điện Tân Châu 

Theo Công ty Điện lực Tân Châu:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/20218:00:0017:00:00Một phần phường Long Thạnh
22/09/2021
8:00:0017:00:00Một phần xã Phú Vĩnh
8:00:0017:00:00Một phần xã Tân An
8:00:0017:00:00Một phần xã Lê Chánh
8:00:0017:00:00Một phần phường Long Hưng
24/09/20218:00:0017:00:00Một phần phường Long Sơn

Lịch cúp điện Thoại Sơn

Theo Công ty Điện lực Thoại Sơn:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
20/09/20218:00:0011:00:00Khu vực Chợ cũ Phú Hòa, Trường THCS Nguyễn Khuyến, thị trấn Phú Hòa
21/09/2021
8:00:0011:00:00Khu vực T17 Thoại Giang - Vọng Thê trụ 4/342, thị trấn Óc Eo
8:30:009:30:00Khu vực TBA Dương Thái Hòa, xã Mỹ Phú Đông
9:40:0010:20:00Khu vực TBA trạm bơm Đoàn Văn Hoàng, bờ Nam Kênh Mỹ Phú Đông, xã Mỹ Phú Đông
10:40:0011:30:00Khu vực tại TBA T3 Định Mỹ trụ 8/131, xã Định Mỹ
13:20:0014:00:00Khu vực tại TBA T7A Định Thành, xã Định Thành
14:30:0015:30:00Khu vực tại TBA T1 Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh
22/09/2021
8:00:0011:00:00Khu vực TBA T8 Sơn Hoà trụ 5/244/85/9, thị trấn Óc Eo
8:30:009:20:00Khu vực tại TBA DNTN Khách Sạn Ngọc Minh Hòa, thị trấn Núi Sập.
9:30:0010:20:00Khu vực tại TBA NMXây Xát Tư Còn, xã Định thành
10:30:0011:20:00Khu vực tại TBA CS Sấy Lúa Phan Thanh Tùng, xã Định thành
13:10:0014:00:00Khu vực tại TBA Trần Ngọc Dũng, xã Vĩnh Phú
14:10:0014:50:00Khu vực tại TBA trạm bơm Kinh 2(Vĩnh Phú), xã Vĩnh Phú
15:30:0016:10:00Khu vực tại TBA trạm bơm Tề Thiên 1, xã Vĩnh Chánh
23/09/2021
8:30:0011:00:00Khu vực tại TBA NM Hồng Phúc trụ 4/338/1, thị trấn Óc Eo
13:30:0014:30:00Khu vực tại TBA Trương THPT Vọng Thê, thị trấn Óc Eo
14:40:0015:30:00Khu vực tại TBA Lò Sấy Phan Văn Hậu, thị trấn Óc Eo
15:40:0016:30:00Khu vực tại TBA T9A Vọng Đông, xã Vọng Đông

Lịch cúp điện Châu Phú

Theo Công ty Điện lực Châu Phú:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/2021
8:00:0017:00:00Trạm bơm Mương Lòng Ô Đông K10, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm Bơm Mương 500 K7-8 NKĐ, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm bơm M500 K8-9 NKĐ, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm Bơm Mương Mười Mảnh ĐK10, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm bơm Ranh Ấp Tây K7, xã Ô Long Vĩ
22/09/2021
8:00:0017:00:00Trạm bơm Mương Huyện Đội NKĐ, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm bơm K11 NKĐ, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm bơm Mương Cô Khoán NKĐ, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00TBA Lò Sấy Lê Văn Soài, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm bơm Ông Thắm Đông Kênh 5, xã Ô Long Vĩ
8:00:0017:00:00Trạm bơm Ông Thiện Đông Kênh 5, xã Ô Long Vĩ
23/09/2021
8:00:0017:00:00Trạm bơm Rạch Cây Gáo TK8, xã Thạnh Mỹ Tây
8:00:0017:00:00TBA-T3A Khánh Lợi, xã Khánh Hòa
8:00:0017:00:00TBA-T4 Mương Khai Lắp, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
8:00:0017:00:00TBA T2A vĩnh bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
8:00:0017:00:00Trạm bơm Ông 6 Trân Bắc Cây Gáo, xã Thạnh Mỹ Tây
8:00:0017:00:00TBA T1A vĩnh bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
8:00:0017:00:00Trạm bơm K9 Bắc Cây Gáo, xã Thạnh Mỹ Tây
8:00:0017:00:00TBA T3A Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
8:00:0017:00:00Trạm bơm M500 Bắc Cây Gáo, xã Thạnh Mỹ Tây
25/09/20218:00:0017:00:00Ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh

Lịch cúp điện Phú Tân

Theo Công ty Điện lực Phú Tân:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/20218:00:0017:00:00Một phần xã Long Hòa

Lịch cúp điện Tri Tôn

Theo Công ty Điện lực Tri Tôn:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/20218:00:0017:00:00Một phần xã Ô Lâm
22/09/20218:00:0011:00:00Một phần xã Cô Tô, Tân Tuyến
23/09/20218:00:0017:00:00Một phần thị trấn Ba Chúc

Lịch cúp điện Tịnh Biên

Theo Công ty Điện lực Tịnh Biên:

NgàyThời gian từThời gian đếnKhu Vực
21/09/202111:00:0013:00:00Khu vực trạm bơm Xà Du, ấp An Thạnh, xã An Hảo
22/09/20217:30:0016:30:00Xã An Cư, một phần ấp Tân Biên, Phú Cường, xã An Nông

Thông báo cúp điện theo kế hoạch và cúp điện khẩn cấp đều có thông báo trên website: https://cskh.evnspc.vn. Khi điều kiện cung cấp điện cho phép, ngành điện có thể không cúp điện hoặc sẽ tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

chọn