Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (3/4 - 9/4): Tạm ngưng cung cấp điện ở một số nơi thuộc huyện Bình Đại

Theo lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (27/3-2/4), nhiều ấp ở huyện Bình Đại sẽ bị cúp điện từ sáng đến chiều.

Lịch cúp điện Bến Tre mới nhất tuần này (27/3-2/4)

Theo Công ty Điện lực Bến Tre, dự kiến sẽ tạm ngừng cung cấp điện để thực hiện sửa chữa, nâng cấp mạng lưới điện tại một số khu vực ở Bến Tre như thành phố Bến Tre, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Thạnh Phú,...

Dưới đây là lịch cúp điện Bến Tre tuần này chi tiết:

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Theo Công ty Điện lực TP Bến Tre: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 7:00 17:00 - Khu phố 4, phường 7
- Khu phố 6,8 thuộc phường Phú Khương
- Khu phố 3 thuộc phường 1 nay thuộc phường An Hội
- Khu phố 2, phường 4
4/4/2023 13:00 17:00 -Khu phố Bình Thắng, Bình Nghĩa thuộc phường 6
-Khu phố 2, phường 5
5/4/2023 7:00 17:00 -Ấp Mỹ An A, xã Mỹ Thạnh An
- Ấp 2,4 thuộc xã Sơn Đông
5/4/2023 13:00 17:00 - Khu phố 1, phường 8
- Ấp Phú Chiến, xã Phú Hưng
6/4/2023 7:00 17:00 -Khu phố 2,3,6,7 phường Phú Khương
-Ấp Mỹ Hòa xã Bình Phú
6/4/2023 13:00 17:00 Ấp Bình Thành, xã Bình Phú

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Theo Công ty Điện lực Ba Tri:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 7:30 12:00 Ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Thạnh
5/4/2023 7:30 17:00 Ấp 6, xã An Bình Tây
6/4/2023 7:30 17:00 Ấp 6,xã Tân Xuân

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Theo Công ty Điện lực Giồng Trôm:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
6/4/2023 7:00 13:00 Ấp Bình An, xã Bình Thành
6/4/2023 7:00 13:00 Ấp 5A thị trấn

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Theo Công ty Điện lực Thạnh Phú: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
4/4/2023 7:30 17:00 Ấp Quí Đức B, Quí Thế thuộc xã Quới Điền
6/4/2023 7:00 11:00 Ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh
6/4/2023 13:00 17:00 Ấp Thạnh Bình, xã Bình Thạnh

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Theo Công ty Điện lực Châu Thành:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 9:00 11:00 Ấp Phú Hòa thuộc xã Quới Thành, ấp Hòa Long thuộc xã Giao Long
3/4/2023 13:30 17:00 Ấp Phú Hòa thuộc xã Quới Thành, ấp Hòa Long thuộc xã Giao Long
4/4/2023 10:00 11:30 Ấp Phước Thành thuộc xã Tam Phước, ấp Chánh Đông thuộc xã Tiên Thủy
4/4/2023 13:30 17:00 Ấp Phước Thành thuộc xã Tam Phước, ấp Chánh Đông thuộc xã Tiên Thủy
5/4/2023 8:00 17:00 Ấp Tiên Hưng, Tiên Phú thuộc xã Tiên Long
5/4/2023 9:30 10:00 Ấp Tiên Hưng, Tiên Phú thuộc xã Tiên Long

Lịch cúp điện huyện Chợ Lách 

Theo Công ty Điện lực Chợ Lách:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 7:00 17:00 Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thiềng
5/4/2023 8:00 11:00 Ấp Bình An A, ấp Bình An thuộc xã Hòa Nghĩa
5/4/2023 10:00 17:00 Ấp Bình An xã Hòa Nghĩa
6/4/2023 8:00 11:00 Ấp Long Hiệp, Hòa Thạnh thuộc xã Hòa Nghĩa
6/4/2023 10:00 13:00 Ấp Sơn Qui

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Bắc:

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 7:30 17:00 Ấp Thanh Xuân 2, xã Thanh Tân
4/4/2023 8:00 17:00 - Ấp Tân Nhuận, xã Nhuận Phú Tân
- Ấp Thanh sơn 4, xã Thanh Tân
5/4/2023 7:30 17:00 - Ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A
- Ấp Tân Thạnh, xã Tân Bình
6/4/2023 7:30 17:00 Ấp Thanh Sơn 3, xã Thanh Tân

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Theo Công ty Điện lực Bình Đại: 

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 7:30 17:00 - Ấp 2, xã Bình Thới
- Ấp Tân Định, Bến Cát, xã Định Trung
- Ấp Giồng Kiến, xã Phú Long, Lộc Sơn, xã Lộc Thuận
- Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa Lộc, ấp 3, xã Thạnh Phước
- Ấp Tân Định, Bến Cát, xã Định Trung
- Ấp Bến Cát, xã Định Trung
- Ấp Bình Chiến, Bình Thuận
4/4/2023 7:30 17:00 - Ấp 1, Long Nhơn, xã Long Hòa
- Ấp Ao Vuông, xã Phú Long
- Ấp Phú Mỹ, xã Phú Thuận, Long Hưng, xã Long Hòa
- Ấp Giồng Tre, xã Phú Long, Tân Định, xã Định Trung
- Ấp Giồng Kiến, Giồng Tre, xã Phú Long, Tân Định, xã Định Trung
5/4/2023 7:30 17:00 - Ấp Bình Hòa ; ấp 3, xã Bình Thới
- Ấp 1, xã Thạnh Trị
- Ấp 3, xã Bình Thới
- Ấp Long Quới, xã Long Định
- Ấp Rạch Gừa, xã Phú Long, Bình Phú, xã Thạnh Trị
- Ấp 1, xã Thạnh Trị
- Ấp Long Quới, Long Hội, xã Long Định
6/4/2023 7:30 17:00 - Ấp 3, Long Thạnh, xã Long Hòa
- Ấp 1, 2, xã Thạnh Trị
- Ấp Phú Hưng, Phú Long, xã Phú Thuận
- Ấp 2, xã Thạnh Trị
- Ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng
- Ấp 3, 5, Long Quới, Long An, Long Thạnh, xã Long Hòa, Tân Hưng, xã Châu Hưng
- Ấp 1, 2, xã Thạnh Trị

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Nam

Theo Công ty Điện lực Mỏ Cày Nam:  

Ngày Thời gian từ Thời gian đến Khu vực
3/4/2023 8:00 13:00 Ấp Phú Hữu, xã Cẩm Sơn

Các công ty điện lực khác trên địa bàn Bến Tre chưa có lịch cúp điện tuần này. Người dân có thể cập nhật lịch cúp điện Bến Tre tại đây: Lịch cúp điện Bến Tre

chọn
Khởi công, khánh thành nhiều dự án giao thông trong tháng 4
Dự kiến trong quý II/2023, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án.